Menü Kapat

Yazılım Geliştirici Mülakat Soruları ve Cevapları

Yazılım geliştirici için mülakat soruları nelerdir?

Yazılım geliştirici pozisyonu için doğru soruları sormak önemlidir. İşte doğru adaydan beklenebilecek en önemli 20 yazılım geliştirici mülakat soruları ve cevapları.

Bir yazılım geliştiricinin temel sorumluluğu, kullanıcının özel ihtiyaçlarını yerine getirmek için bilgisayar yazılımı oluşturmaktır. Bunlar; Windows, MacOS, iOS, Linux veya Android OS gibi farklı işletim sistemlerinde çalıştırılabilen yazılım uygulamalarını içerebilir.

Bu nedenle, bir yazılım geliştiricisinin rolü, Java ve C++ gibi ana programlama dillerinde yeterli bilgi ve deneyime sahip bir kişi olmaktır. Yazılım geliştirme şirketleri her zaman en iyi uzmanlığa ve deneyime sahip kişileri aramaktadır.

Yazılım Geliştirici Mülakat Soruları ve Yanıtları

1. Bir Yazılım Geliştiricisinin Rolleri Nelerdir?

Görüşmeyi yapan kişi bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile aslında Yazılım Geliştirici olarak rollerinizin farkında olup olmadığınızı değerlendirmek istediğinden, bu soru görüşmelerde çok yaygındır.

1. İpucu: Soruyu kolayca yanıtlayabilmek için bir sistem geliştiricisinin görevlerini aklınızın bir köşesinde değerlendirin.

2. İpucu: Cevap verirken kendinize güvenin ve panik yapmayın.

Örnek Cevap: “Yazılım geliştiricinin görevleri arasında; araştırmak, dizayn, yürütmek ve bunları uygulamak bulunur. Yazılım geliştiricileri ek olarak yeni programları test eder. Ayrıca mevcut bir programın değişiklik gerektirebilecek kısımlarını belirler. Bununla birlikte verimli kodların yazılması ve uygulanması ile görevlendirilirler.”

2. İşlevsel Gereksinim Nedir?

Görüşmeyi yapan kişi bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile yazılım geliştiricinin yazılım geliştirmedeki farklı gereksinimleri bilip bilmediğini öğrenmek ister.

1. İpucu: Yazılım geliştirmedeki farklı gereksinimleri aklınızın bir köşesinde değerlendirin.

2. İpucu: Görüşmeyi yapan kişiye yanıtı açıklarken net olun.

Örnek Cevap:Bir sistemin beklenen spesifik işlevlerinin açıklamasıdır. Bir sistemin bir işlevini veya bileşenlerini açıkça tanımlarken, işlevi girdiler ve çıktılar arasındaki bir davranış özelliği olarak tanımlanır.”

3. İşlevsel Olmayan Bir Gereksinimin Ne Olduğunu Açıklayın

Görüşmeyi yapan kişi aslında bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile bir sistemin farklı gereksinimlerinin farkında olup olmadığınızı öğrenmek ister.

1. İpucu: Aklınızın bir köşesinde, farklı sistem gereksinimi türlerini değerlendirin.

2. İpucu: Cevabınızı verirken net olun ki görüşmeci ikna olabilsin.

Örnek Cevap: “Bir sistemin genel davranışsal gereksinimlerini belirten bir durumdur. Sisteminizin nasıl çalışması gerektiği yerine, nasıl olmasını beklediğinizin bir açıklamasını verir. İşlevsel olmayan gereksinimler erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve güvenliği içerir.”

4. Nesneye Dayalı Programlamada Kalıtım Nedir?

Görüşmeyi yapan kişi, nesne yönelimli programlama kavramlarını bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyor.

1. İpucu: Kalıtımın ne olduğunu kısaca açıklayın.

2. İpucu: Cevabınızı Nesne Yönelimli Programlamada kullanılan bir sınıfla ilişkilendirdiğinizden emin olun.

Örnek Cevap: “Bir alt sınıf, bir üst sınıftan öz nitelikleri devralabilir, ancak bunun bölümlerini genişletebilir ve/veya değiştirebilir. Bu nedenle sınıfların ortak nitelikleri olduğunda kodun yeniden kullanımını kolaylaştırır.”

5. X ve Y konularını ve A ve B Kaynaklarını kullanarak bir Kilitlenme Durumunu tanımlayın

Kilitlenme durumları, bir sistemin kaynak tahsisinde oldukça sık olabilir ve görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile aslında bunun nedenini bilip bilmediğinizi öğrenmek ister.

1. İpucu: Kilitlenmeye neyin sebep olduğunu aklınızda bulundurun.

2. İpucu: Verilen konuları ve kaynakları kullanarak bir kilitlenme oluşumunu kısaca açıklayın.

Örnek Cevap: “A kaynağı, X iş parçacığı tarafından ayrılır, B kaynağı ise Y iş parçacığı tarafından ayrılır. A kaynağını serbest bırakmadan, X iş parçacığı B kaynağı için istekte bulunur, ancak Y iş parçacığı tarafından serbest bırakılmasını beklemek zorundadır. Aynı zamanda, Y iş parçacığı istekleri A kaynağı için B kaynağını serbest bırakmadan, ancak aynı zamanda X iş parçacığı tarafından serbest bırakılıncaya kadar beklemesi gerekir. Her iki iş parçacığı da sonunda diğeri tarafından tutulan kaynakların serbest bırakılmasını bekler, ancak hiçbiri diğeri serbest bırakana kadar serbest bırakmaya hazır değildir.”

6. Singleton Sınıfı nedir?

Deneyimli bir yazılım geliştiricisi her zaman çeşitli sınıflarla çalışmış olacaktır ve bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile burada test edilen de budur.

1. İpucu: Singleton sınıfının ne olduğunu kısaca açıklayın. Başarılı bir çevrimiçi işletmeyi nasıl kuracağınızı öğrenin.

2. İpucu: Karışıklığı önlemek için cevabınızda net olun.

Örnek Cevap: Singleton sınıfı, somutlaştırması yalnızca tek bir örnekle sınırlı olan bir sınıftır. Bu nedenle, bir programda yalnızca bir kez başlatılabilir. Bu, bir sistemdeki tüm eylemleri koordine etmek için yalnızca bir nesne gerektiğinde faydalıdır.”

7. Şelale Yöntemindeki Adımları Belirtin

Çeşitli sistem geliştirme yöntemleri vardır ve görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile şelale yöntemiyle ilgili adımları bilip bilmediğinizi öğrenmek ister.

1. İpucu: Aklınızın bir köşesinde şelale yöntemiyle ilgili adımları gözden geçirin.

2. İpucu: Açıklamalara dalmadan bunları tam olarak belirtin.

Örnek Cevap: “Şelale modeli, ilerlemenin bir şelalede olduğu gibi, Konsept, Başlatma, Analiz, Tasarım, İnşaat, Test, Uygulama ve Bakım gibi çeşitli aşamalardan geçen sürekli bir aşağı akış olarak görüldüğü sıralı bir yazılım geliştirme sürecidir.”

8. Sıra Diyagramının/Olay Şemasının Kullanımı Nedir?

Sıra diyagramları, bir uygulamanın çalışma zamanındaki akışına genel bir bakış sağlar ve görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile aslında bunların ne olduğunun ve amaçlarının farkında olup olmadığınızı bilmek ister.

1. İpucu: Bir dizi diyagramının amacını açıklayın.

2. İpucu: Kesin ve doğrudan konuya odaklanın.

Örnek Cevap: “Bir sıra/olay diyagramı, nesneler arasındaki etkileşimleri, gönderilen mesajları ve döndürülen değerleri ve bunların gönderilme sırasını gösterir. Böylelikle, sistemin çalışma zamanı akışına genel bir bakış sağlar.”

9. Çevik Yazılım Geliştirmede Günlük Toplantıların Amacı Nedir?

Scrum’lar , çevik yazılım geliştirmede çok önemlidir ve görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile amaçlarının ve önemlerinin farkında olup olmadığınızı bilmek ister.

1. İpucu: Günlük stand-up toplantılarının önemini kısaca açıklayın.

2. İpucu: Görüşmeciyi ikna etmek için kesin ve net olun.

Örnek Cevap: “Toplantılarının temel 3 amacı vardır. Dün ne yaptım, Bugün ne yapacağım, Ne gibi engellerim var?”

10. Kağıt Prototiplemenin Artıları ve Eksileri Nelerdir?

Kağıt prototipleme, sistem geliştirmede çok önemlidir ve görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile kağıt prototiplemenin avantaj ve dezavantajlarının farkında olup olmadığınızı bilmek ister.

1. İpucu: Kağıt prototiplemenin avantaj ve dezavantajlarını kısaca belirtin.

2. İpucu: Cevabınızda net ve kesin olun.

Örnek Cevap: “Kağıt prototiplemenin esas maksatı, nispeten ucuz ve hızlı olmasıdır. Ayrıca tüm ekibin tasarım sürecine kolayca katılmasını sağlar. Kağıt prototiplemenin en büyük dezavantajı, bir sistemin gerçek hissini ve kaydırma, veri girişi ve dinamik öğeler gibi bazı özel işlevleri taklit etmemesidir. Kağıt prototipler, sistemin yalnızca genel çerçevesini ve birkaç özel işlevini gösterebilir.”

11. Modülerleştirmenin Anlamını Açıklayın

Görüşmeyi yapan kişi bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile özellikle bir sistemin bakımı söz konusu olduğunda, modülerleştirmenin amacının ne olduğunu bilip bilmediğinizi öğrenmek ister.

1. İpucu: Modülerleştirmenin ne olduğunu kısaca açıklayın.

2. İpucu: Doğrudan konuya odaklanın.

Örnek Cevap: “Bu, yazılımın birbirine bağlı olmadan çalışabilen modüllere ayrıldığı tekniktir. Aynı zamanda sistemin bakımını kolaylaştırır.”

12. Model-Görünüm-Denetleyici Mimarisini tanımlayın.

yazılım geliştirici mülakat soruları arasında yer alan bu soru ile görüşmeci MVC mimarisini tanımlamanızı ister ve böylelikle farklı arayüz modeli mimarilerine aşina olup olmadığınızı kolayca belirleyebilir.

1. İpucu: Açıklamayı yaparken kısa olun.

2. İpucu: Doğrudan konuya girin.

Örnek Cevap: “MVC mimarisi, GUI uygulamalarında yaygın olarak kullanılır ve verilerin kullanıcı arabiriminden ayrılmasını gerektirir. Çünkü veriler model katmanı tarafından tutulurken, görünüm katmanı işlenen verileri kullanıcı için çıktılar ve kullanıcı çıktısına dayalı olarak denetleyici tarafından modelde gerekli değişiklikler yapılır.”

13. Kuyruk ve Yığın Arasındaki Fark Nedir?

Hem kuyruk hem de yığın, sistem işlerinin yürütülmesinde kullanılır, ancak farklı şekilde çalışırlar. Görüşmeci yazılım geliştirici mülakat soruları ile esasen her ikisinin de nasıl çalıştığını anladığınızı bilmek istiyor.

1. İpucu: Dayandıkları ilkeleri belirtin.

2. İpucu: Açık ve net olun.

Örnek Cevap: “Kuyruk, İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) ilkesine dayanır; bu, kuyruğa ilk giren ögelerin ilk kaldırılacak ögeler olacağı anlamına gelirken, tam tersine, bir yığın Son Giren İlk Çıkar ilkesine dayanır ( LIFO), yığına giren son ögenin kaldırılacak ilk öge olacağı anlamına gelir.”

14. Özyinelemeli İşlev Nedir?

Yazılım geliştirici mülakat soruları arasında yer alan özyinelemeli işlevi ve çeşitli işlev türlerini anlayıp anlamadığınızı öğrenmek ister.

1. İpucu: Özyinelemeli bir işlevin ne olduğunu kısaca açıklayın.

2. İpucu: Ne hakkında konuştuğunuzu bildiğiniz izlenimini verin.

Örnek Cevap: “Özyinelemeli bir işlev, mutlaka çağrılmasını gerektirmeyen, bunun yerine kendini çağıran bir işlevdir. Çünkü fonksiyonun her çağrısında en az bir parametre değiştirilir. Bu nedenle özyineleme, bir temel duruma ulaşılana ve özyineleme çözülene kadar devam edebilir.”

15. Yönlendirilmiş Asiklik Grafiğin Ne Olduğunu Açıklayın.

Görüşmeci bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile bir DAG’nin ne olduğunu anlayıp anlamadığınızı öğrenmeye çalışır.

1. İpucu: Bir DAG’nin ne olduğunu açıklarken kesin olun.

2. İpucu: Açıklamanızda kafa karışıklığına neden olabilecek uzun açıklamalardan kaçınarak görüşmeciyi ikna edin.

Örnek Cevap: “DAG, yönlendirilmiş döngüleri olmayan sonlu yönlendirilmiş bir grafiktir (kenarların yönü vardır). Devamında düğümleri birleştiren çizgiler (kenarlar) şeklinde değişkenler (düğümler) arasındaki ilişkinin varsayımlarını gösterir.”

16. Kara ve Beyaz Kutu Testinin Farkı Nedir?

Görüşmeyi yapan kişi bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile farklı test yöntemlerinin farkında olup olmadığınızı öğrenmek ister .

1. İpucu: Vereceğiniz cevapta görüşmecinin kafasında soru işaretleri yaratmamaya özen gösterin.

2. İpucu: Cevabınızı verirken kendinize güvenin.

Örnek Cevap: “Kara kutu testi, yalnızca bir girdi verilen bir işlevin doğru çıktısını test eder, yani işlevselliği kontrol eder. Öte yandan, doğru bir uygulama için beyaz kutu testi denenmelidir.”

17. SQL Enjeksiyonunun Ne Olduğunu ve Nasıl Önlenebileceğini Açıklayın

Görüşmeci, aslında bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile SQL ile ilgili sorunları nasıl çözeceğinizi bilip bilmediğinizi öğrenmek istiyor.

1. İpucu: Cevap verirken kendinize yeterince güvendiğinizden emin olun.

2. İpucu: Düşünmekten kaçının.

Örnek Cevap: “Bir SQL enjeksiyonu, bir SQL veritabanında depolanan veri alanlarına SQL ifadelerinin girilmesi anlamına gelir. Parametreli ifadeler, SQL’de özel anlamı olan karakterlerden kaçma, desenleri kontrol etme ve veritabanı izinleri sınırlaması gibi teknikler kullanılarak engellenirler.”

18. Yazılım Geliştiricisi Olarak Günlük Rutininizi Tanımlayın

Görüşmeyi yapan kişiler bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile aslında bir yazılım geliştiricinin günlük görevlerini anlayıp anlamadığını öngörmeye çalışır.

1. İpucu: Sizden beklenebilecek görevlerden bahsedin.

2. İpucu: Cevabınızı doğrudan konuya yönelik tutun.

Örnek Cevap: “Görevlerim arasında kodlama, yeni kodlama yöntemleri araştırma, yazılım hatalarını belirleme, düzeltme ve sistem testi yer alır. Ayrıca, yeni yazılımlar için dokümantasyon oluşturacak ve en iyi şekilde ve spesifikasyonlara uygun olarak çalıştıklarından emin olmak için onları takip ederim.”

19. Benzersiz Anahtarlar Kullanarak SQL’de İç ve Dış Birleştirme Ne Yapar?

Görüşmeci aslında bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile bir SQL veritabanının işlemlerinden haberdar olup olmadığınızı öğrenmeyi amaçlar.

1. İpucu: SQL veritabanında bilginizi gösterin.

2. İpucu: Cevabınızı verirken net olun.

Örnek Cevap: “Birbirine bağlı olması gerekmeden çalışabilmesi için yazılımda modülleştirme yapılır. Aynı zamanda sistemin bakımını kolaylaştırır.”

20. A* Algoritması Nasıl Çalışır?

Görüşmeyi yapan kişiler, bu yazılım geliştirici mülakat soruları ile aslında algoritmaların çalışmasına aşina olup olmadığınızı anlamaya çalışıyor.

1. İpucu: Algoritmalara aşina olduğunuzu gösterin.

2. İpucu: Cevabınızı verirken net olun.

Örnek Cevap: “A*, n düğümünden hedef düğüme ilerlemenin maliyetini tahmin eden buluşsal bir işleve sahip ağırlıklı grafikler üzerinde çalışan bir yol bulma algoritmasıdır. Dolayısıyla her adımda dikkate alınan düğümler bir öncelik kuyruğunda saklanır. Aslında başlangıçta, f(n)=g(n)+h(n) formülüne dayalı olarak, başlangıç ​​düğümüne bitişik her düğümü, tahmini toplam maliyetle kuyruğa ekler, burada g(n) gerçek maliyettir başlangıç ​​düğümünden n düğümüne, h(n) ise buluşsal fonksiyondur. Bu nedenle Her yinelemede, en düşük tahmini maliyeti f(n) olan düğüm genişleyerek devam eder. Ancak sıra boşalırsabir yol seçmek güçleşir.

Diğer Yazılım Geliştirici Mülakat Soruları

 1. Maaş Beklentiniz Nedir?
 2. Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız?
 3. Bir Hayvan Olsaydın Hangisi Olmak İsterdin?
 4. Bu İşi Neden İstiyorsunuz?
 5. Nefret Ettiğin Biriyle Çalışabilir misin?
 6. Başka İşlere Başvurdunuz mu?
 7. Pozisyonu Nereden Duydunuz?
 8. Bu Kalemi Bana Sat: Nasıl Cevaplanır?
 9. Yanıt Sizi Ne Motive Eder?
 10. Kendinizi 5 Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz?
 11. Arkadaşların Seni Nasıl Tanımlar
 12. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz?
 13. Sizi Benzersiz Yapan Nedir?
 14. Bize Kendinizden Bahseder misiniz?
 15. Karşılaşmayı Beklediğiniz Zorluklar Neler?
 16. Özgeçmişinde Olmayan Bir Şeyi Anlatır mısın?
 17. Aldığın En Zor Karar Neydi?
 18. Stresle ve Baskıyla Nasıl Başa Çıkarsınız?
 19. Yönetim Tarzınız Nedir?

Unutmadan..

Bir yazılım geliştirici mülakat aşamasına girmeden önce, mümkün olduğunca çok şey öğrenmek için biraz zaman ayırmak önemlidir. Dolayısıyla mülakatta vereceğiniz yanıtları görüşmecinin aradığı şeye göre özelleştirebildiğiniz için işe girme şansınızı artırır. Sistem yazılım geliştiricileri, uygulama yazılımı geliştiricileri ve diğer alanlarda kariyer elde etmek isteyen adayların mülakat öncesi yazılım geliştirici mülakat soruları ve yanıtlarına göz gezdirmesinde fayda sağlar.

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Mülakat Soruları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir