Menü Kapat

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları

Sözleşmeli öğretmenlik sınav soruları

Bu içeriğimizde sizler için derlediğimiz sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları yer almaktadır. İçeriğimizde yer alan mülakat soruları sınava girmiş adaylardan elde edilmiştir. Tamamını içermemektedir.

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları – 1.Sayfa

 • Barış Manço’nun Gülpembe ve Ayağında gümüş halhal şarkılarının olduğu albüm hangisidir?
 • Test-tekrar test neden yapılır?
 • Eğitimin işlevlerinden 3 tanesini açıklayınız.
 • Derste “Google Maps ve Google Earth” kullanan bir öğretmen neyi amaçlamaktadır.
 • Öğrenci merkezli eğitim nedir? Açıklayınız.
 • Örtük program nedir?
 • Okulda çoklu zeka kuramına göre plan hazırlayan öğretmen hangi materyalleri kullanır?
 • Öğretmenler arasındaki iletişimde teknolojinin faydaları nelerdir?
 • Sınıf kurallarının öğrencilerle beraber belirlenmesinin önemini anlatınız.
 • Online eğitimle yüz yüze eğitim arasındaki farklar nelerdir? 
 • Türkmenistan Cumhurbaşkanı’nın adı verilmiş nerenin cumhurbaşkanı diye sorulmuş?
 • Müdür öğretmen ilişkisi nasıl olmalıdır?
 • Sosyal bir proje geliştirseniz ne yapardınız?
 • Kısa bir metin verilmiş eş zamanlılık sorulmuş?
 • PİSA TİMS gibi sınavlar için teknolojiyi nasıl kullanırsınız?
 • Farklı kültürdeki çocukların sınıf ortamını nasıl düzenlersiniz?
 • Münazara nedir?
 • Öğretmenlik mesleğini neden seçtiniz?
 • Hologramın faydaları nelerdir?
 • Bilgiye çabuk ulaşmanın olumsuz etkileri nelerdir?
 • Engellilere yardım etme bloom taksonomisinin hangi basamağıdır?
 • Dağıstan birkaç yer verilmiş Rusya’ya bağlı hangi özerk bölge olduğu sorulmuş?
 • Altın portakal film festivali nerede yapılır?
 • UMKE nedir? (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi)
 • Kaynaştırma eğitiminin faydaları nelerdir?
 • Birleşmiş Milletlerdeki Türk diplomat kimdir?
 • Okullarda verilmesi gereken değerler nelerdir?
 • İl merkezleri en yakın olan 2 il neresidir
 • Alanınızla ilgili güncel kitapları neden takip ediyorsunuz?
 • Adana ve çevresinde kurulan beylik?
 • Alfabedeki harfleri doğru şekilde yazma blooma göre hangi alan?
 • Eğitimde güvenli teknolojinin önemi nedir?
 • Eğiti programının planlaması yapılırken ne gibi faktörler göz önünde bulundurulur?
 • Teknolojiyi eğitim dışında nasıl kullanırsınız?
 • Teknoloji ile öğrenciyi sanata nasıl yönlendirirsiniz?
 • Reçetelerinizi hangi internet platformunda görüntüleyebilirsiniz? (E-Nabız)
 • Mezuniyet not ortalaması 70 olan bir öğretmenin KPSS puanına etkisinde bağımsız değişken nedir?
 • Hiperaktivite bozukluğu olan öğrencilere neler yaparsınız?
 • Sinop’un en uçtaki yerinin ismi nedir?
 • Öğretmenin genel kültürlü olmasının önemi nedir?
 • Öğretmen olarak öğrencilerin dikkatini çekmek için neler yaparsınız?
 • J.K. Rowling’in yazdığı içinde fantastik büyülerin olduğu kitap hangisidir? (Harry Potter)
 • Sizce öğretmenlere teknoloji etkinliği eklenmeli midir?
 • Online eğitimin olumlu olumsuz yanları nelerdir?
 • Çekingen bir öğrenciyi derse katmak için neler yapabilirsiniz?
 • İspanyol gribi ne zaman olmuştur?
 • Teknolojinin eğitimde olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?
 • Öğretmen kültürünü bilmediği bir yere atanırsa ne yapmalı?
 • Cep telefonu kullanımını bağımlı olmadan eğitime nasıl entegre edebilirsiniz? 
 • Okul hayatı yansıtmalı mıdır?
 • Milli uzay programında aya ser inişin yapılacağı yıl hangisidir?
 • Azerbaycan’ın son aldığı şehir?
 • Öğrencilerinizde saygı ve yeniliklere açık olmayı nasıl geliştirirsiniz?
 • Bilinçli seçmen vatandaşlık gibi kavramlar eğitimin hangi işlevidir?
 • Öğrencilerin doğal afet ve göç konusunu teknoloji kullanarak nasıl bilgilendirirdiniz?
 • Rönesans dönemindeki görsel astronomi babası kimdir?
 • Eğitimin 4 ögesi nedir?
 • E-takip sisteminin öğrenciye sağladığı faydalar nelerdir?
 • Öğretmen duygularından arınamaz. Bu cümleyi yorumlayınız.
 • İlçesi iline en uzak şehir?
 • Trafik kurallarını en etkili nasıl öğretirsiniz?
 • Sözel dilsel zekası gelişmiş öğrenci neler yapar?
 • Bilgi çağı teknolojisinde öğrenciyi araştırıp sorgulamaya nasıl teşvik edersiniz?
 • Genellik ve eşitlik ilkesi nedir
 • Teknolojinin tarım ve sanayide üretim ve verimi arttırma konusunda neler düşünüyorsunuz?
 • Uzaktan eğitimin faydaları nelerdir
 • Balık kılçığı tanımı verilip ne diye sorulmuş
 • Öğrencilerin spor aktiviteleri nasıl takip edilir?
 • Tanzanya hangi kıtadadır?
 • Isı alışverişi ile ilgili proplemleri çözer Bloom taksonomisinin hangi basamağıdır?
 • Akıllı tahta ve projeksiyonun farkları nelerdir?
 • Sanal iletişimde navigasyon gibi araçların katkısı nelerdir?
 • Mevlana’nın “Ya Olduğun Gibi Görün Ya Göründüğün Gibi Ol” cümlesini açıklayınız.
 • Etkileşimli tahtayı dersinizde nasıl kullanırsınız
 • Teknoloji bağımlılığı nedir?
 • Robotların insan yaşamına katkısı nedir?
 • Coroll’un sebat – sabır ilkesini açıklayınız.
 • Zıt panel nedir?
 • Pekiştireç nedir? Tanımlar mısınız?
 • Okul kurallarının belli bir çerçevede oluşturulmaması ne gibi sorunlara yol açar?
 • Uzaktan eğitimde teknoloji imkansızlığı var mı?
 • Öğrencinin empati becerisini nasıl geliştirirsiniz?
 • Planlama yapmanın önemi nedir?
 • Dersinizin hangi aşamasında bilgi teknolojilerini kullanırsınız?
 • Çocuğun doğa ile iç içe olmasını nasıl değerlendirirsiniz?
 • Satrançta kaç kare vardır? (64)
 • Hilal-i Ahmer hangi kuruluştur?
 • “Teknoloji amaç değil araçtır” cümlesini açıklayınız.
 • Hiroşima ve teknolojinin kötü yanları nasıl bağdaştırabiliriz?
 • Ölçmede hata türleri nelerdir?
 • En yüksek devlet memuru kimdir?
 • Sınıfınızı nasıl dizayn edersiniz?
 • Teknolojinin akademik başarıya etkisi nedir?
 • Öğretmen öğrencilerin okula telefon getirmelerini istemiyor. Öğrenciler getiriyor veli öğrenciye izin veriyor bu durumda siz olsaydınız ne yapardınız?
 • Giyilebilir teknolojinin faydaları nelerdir?
 • Pasaport türleri nelerdir?
 • Başkentini değiştiren ülke hangisidir?
 • Portfolyo nedir?
 • Gerekçelendirilerek yapılan tartışma teknikleri nelerdir?
 • Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin velilerini nasıl ikna edersiniz?
 • Okulda planlı ve programlı yapılan eğitim nedir?
 • İşbirlikçi öğrenme özelliklerini sayısınız?
 • Çöl kaplanı Fahrettin paşanın soy adı? (Ömer Fahreddin Türkkan)
 • Sarmal programlama yaklaşımı nedir?
 • Ahlak konusunu öğrenciye nasıl açıklarsınız?

Sözleşmeli öğretmenlik hakkında en sık sorulan soruları https://akillitavsan.com/sozlesmeli-ogretmenlik-rehberi/ sayfamızdan takip edebilirsiniz.

 • İşitme ve görme engelli öğrencilere teknolojiyi nasıl uygularsınız?
 • Öğretmenin aktif öğrencinin yarı pasif olduğu öğretim tekniği hangisidir?
 • Türkiye Uzay Ajansı Başkanı kimdir?
 • Yapılandırmacı eğitimi benimseyen biri nasıl ders anlatması gerekir?
 • Alanınızda kullandığınız teknikler nelerdir?
 • Siber zorbalık nedir? Engellemek için neler yapılır?
 • Okula yeni gelen bir öğrenciye nasıl kaynaştırma eğitim uygulanır? izlenecek adımlar nelerdir?
 • Rusya’daki kuzey Osetya ya verilen isim nedir?
 • Bireyi tanıma tekniklerinden 2 tane söyleyiniz.
 • Mobil cihazlardaki uygulamaların öğrenciye katkısı nedir?
 • Velileri eğitim sürecine nasıl dahil edersiniz?
 • Gelişim için öğrencilerin okula gitmesi neden önemlidir?
 • “Okul sadece öğretim değil bireyin öğrenme kapasitesini arttırmaktır.” sözünü açıklayınız.
 • Hangisi öğrenilmiş davranıştır? (Kütüphanede sessiz olma – Yangında alarma basma – ses duyunca irkilme – sıcak bir şeye dokununca elini çekme)
 • Sınıfta teknolojiyi nasıl kullanırsınız?
 • Anlamlı öğrenme nasıl sağlanır?
 • Okul ve çevresinin imkanları eğitimi nasıl etkiler?
 • Sınıfınızda hiperaktivite bozukluğu olan öğrenci neler yaparsınız?
 • Toplumun teknolojik gelişmelere ayak uydurmasında eğitimin rolü nedir?
 • Yüzüklerin Efendisi’nin yönetmeninin ismi verilmiş hangi film olduğu sorulmuş?
 • Eski cep telefonu ve bilgisayarları derstte nasıl değerlendirirdiniz?
 • Bloomun tam öğrenme modelinde değişkenler nelerdir?
 • Yapıcı rekabet sınıfta nasıl oluşturulur?
 • Sınıfta koordinasyonu nasıl sağlarsınız?
 • Konfüçyüs hangi uygarlık vatandaşıdır?
 • Kamu spotunun veliler için faydası var mıdır?
 • Satranç taşı kaç tanedir? (toplam 32)
 • Bilgi teknolojilerini profesyonel anlamda nasıl kullanırsınız?
 • Teknolojiye hızlı ulaşmanın olumlu ve olumsuz tarafları nelerdir?
 • Tesla, Einstein gibi bilim adamları hangi alanda çalışma yapmıştır?
 • Periyodik tablonun mucidi kimdir?
 • Okul dışı faaliyetlerde izin almamızı gerektiren öğretim tekniği nedir?
 • 27 Eylül deniz zaferi nedir? (Preveze deniz savaşı)
 • Türk lirasının uluslararası alanındaki kısaltması nedir?
 • Teknolojinin kullanılması sınıf ortamının sınırlılığını önler mi?
 • Ders kitabının içeriği nasıl olmalı?
 • Safahat kime aittir?
 • TRT’nin Avrasya da yayın yaptığı kanal hangisidir?
 • Teknoloji yarışmalarını fırsat eşitliği açısından değerlendiriniz.
 • Esaretin bedelindeki siyahi karakter kimdir?
 • Bir metine bağlı kalarak çocuklara bir şey yaptırma hangi yöntemdir? ( Rol Oynama)
 • Düşün eşleş paylaş nedir?
 • Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan’ın en büyük destekçisi kimdir?
 • Öğrencinin derste telefon kullanması ne gibi olumsuz sonuçlar doğurur?
 • Bütünleştirilmiş sınıf modeli nedir?
 • Yıllık ders planı nedir?
 • Öğretmenin çocuğa suçlayıcı konuşmasının çocukta bırakacağı etkiler nelerdir?
 • Sınıfınızda yapacağınız etkinlik türlerine örnek veriniz.
 • Görsel metaryalleri teknolojide nasıl kullanırsınız?
 • Kitap okumayı sevmeyen bir öğrenciye kitap okumayı nasıl sevdirirsiniz?
 • Voleybolda bir set kaç sayıda biter? (25)
 • Play Station gibi oyunlarının çoklu zeka kuramına göre öğrenciler üzerinde bir yararı var mıdır?
 • Öğretmen öğrenci arasında sosyal medya kullanımı nasıl olmalıdır? 
 • TRT genel müdürü kimdir?
 • IMF para fonu hangi şehirdedir?
 • Eğitimde geleneksel yöntemleri terk edip teknolojiye yöneliyoruz. Bunun amacı nedir?
 • Kültürün aktarılmasında eğitimin rolü nedir?
 • Teknolojinin meslek liselerinde kullanılmasını faydalı buluyor musunuz?
 • Düseldorf-Rotterdam arası yolculuk yaptıysanız hani ülkeden hangi ülkeye gitmiş olursunuz? ( Almanya- Hollanda)
 • İnternet ilk hangi ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmıştır?
 • İnternet güvenliği nedir?
 • Aritmetik ortalamanın tanımı verilmiş, nedir diye sorulmuş.
 • Kodlamanın önemi nedir?
 • Cumhurbaşkanlığı külliyesinin adının geçtiği yer? (Beştepe)
 • Teknolojinin öğretmen kullanımı açısından gerekliliği nedir?
 • Sanal ortamda öğrencilerin üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?
 • Resim öğretmeni bilgisayardan nasıl yararlanır?
 • Ölçek türleri nelerdir?
 • Emmy ödülleri hangi alanda düzenlenir?
 • Son akşam yemeği tablosu kime aittir?
 • Disiplinler arası yaklaşım nedir?
 • Ailenin eğitimdeki rolü nedir?
 • Ortak tarihin tanımı nedir?
 • Görüş geliştirme nedir?
 • Öğretmen mesleki açıdan nasıl gelişir?
 • Ekonomiklik ilkesini tanımlayınız.
 • Eğitimin birey üzerindeki amaçları nelerdir?
 • Kendi branşınızla ilgili bir oyun tasarlasanız ne olurdu?
 • Olumsuz tutumlar ıolan bir öğretmenin öğrencide oluşturacağı davranış sorunları nelerdir?
 • Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülünü Müzik dalında kim aldı?
 • Ortaöğretim öğrencileri için düzenlenen teknoloji yarışmalarını fırsat eşitliği açısından nasıl buluyorsunuz?
 • MEB’in hedefleri nelerdir?
 • Bir eğitim sistemi tasarlarsanız nasıl bir şey söylersiniz?
 • Süre sınırlaması olan spor müsabakalarına örnek veriniz?
 • Pedegoloji nedir?
 • Öğrencinin görsel hafızasını güçlendirmek için ne yaparsınız?
 • Yurt dışında en çok türk nerede yaşar?
 • Bilgisayar,tablet ve televizyonun öğrenci yeteneklerini geliştirmedeki katkısı nedir?
 • “Eğitim istendik davranış kazandırılmasıdır.” İstendik nedir?
 • Probleme dayalı öğrenme tekniklerinin yararları nelerdir?
 • İlde eğitim kademesinin en yüksek memuru kimdir?
 • Değerler eğitimi aktarımı nasıl yapılır?
 • İdealist öğretmen nasıl olunur?
 • Blog nedir?
 • Kapadokya hangi volkanik dağların patlaması sonucu oluşmuştur?
 • Öğrencilere soru sorarken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
 • İngilizce bilmenin öğretmene faydaları nedir?
 • “Yaradılanı severiz yaradandan ötürü” sözünü açıklayınız.
 • İnternetin olmamasının eğitim ve öğretime etkisi nedir?
 • Ölçme değerlendirme de teknolojiden nasıl yararlanılır?
 • Nutuk’un konusu nedir?
 • Bireysel farklılık nedir? Eğitim ortamında nasıl etkisi olur?
 • Karabağ’da Azerbaycan’nın kazandığı son şehir?
 • Beden eğitim öncesinde ısınma hareketleri nedir?
 • Türkiye’nin natoya üye olduğu yıl nedir? 1952 
 • Bilişim suçları nelerdir? Önlemek için neler yaparsınız?
 • Bitcoin nedir?
 • Sözel – Dilsel zekanın tanımı nedir?
 • E-spor nedir?
 • Öğretmende bulunması gereken 2 özellik söyleyiniz?
 • İstasyon tekniği tanımı verilip ne olduğu sorulmuş.
 • Uzaktan eğitimin iki faydası nedir?
 • Müziğe ilgisi olan öğrenciyi nasıl yönlendirirsiniz?
 • Dersinizde yöntem ve teknikleri neye göre ayarlarsınız?
 • Wifi’ın eğitime katkıları nelerdir?
 • Öğrencide otokontrol ve özdisiplin becerisini nasıl geliştirirsiniz?
 • Öğrencilerle işbirliğini geliştirmek için ne yaparsınız?
 • Sınıf içi kontrolü nasıl sağlarsınız?
 • Sivrihisar, Odunpazarı, ilçeleri hangi ilimizdedir?
 • Moon Walk yürüyüşü ile ünlü sanatçı kimdir? 
 • Beyni bilgisayara benzeten girdi çıktı diye ayıran kuram nedir?
 • Araştırma-inceleme maddeleri verilip hangileri yer değiştirilmelidir? diye sorumuş.
 • Kodlama becerisinin eğitimde faydaları nelerdir?
 • Vegan beslenme nedir?
 • Teknoloji ile ilgili slogan ne olabilir?
 • Ben matematik öğretmeniyim size matematiği sevdireceğim diyen öğretmen ne yapmalıdır?
 • Yaparak yaşayarak öğrenmenin avantajları nelerdir?
 • Değerlendirmenin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş.
 • Okulda internet sınırlamasını nasıl yaparsınız?
 • Mbps nedir?
 • Öğrenciler arasında kültürel faklılıklar varsa bunu bilimsel teknolojiden yararlanarak öğrencileri nasıl kaynaştırırsınız?
 • Sınıfta “beni hiç kaldırmıyor sunuz.” diyen öğrenciye nasıl davranırsınız? 
 • Kayıt yapan gözlüklerin öğrencilere ne gibi faydası olabilir?
 • İnternetin zararlarını öğrencilere örneklerle nasıl açıklarsınız?
 • Nobel ödülü almış Türkler kimlerdir?
 • Öğrenci motivasyonunu nasıl sağlarsınız?
 • Ayvalık nereye bağlıdır? (Balıkesir)
 • Mizahı sınıfta nasıl kullanırsınız?
 • Zararlı alışkanlıkları önlemede teknolojiyi nasıl kullanırsınız?
 • Doğa ve müze gezilerinin faydası nedir?
 • Atık teknolojik araçları nasıl değerlendirirsiniz?
 • İlkokul ve lise düzeylerindeki öğrenciler arasında akıllı telefon kullanımında ne gibi farklar vardır?
 • TRT nin yeni sloganı ” Özü sözü insan” sözünün anlamı nedir?
 • Esasicilik (Essentializm) nedir?
 • Problem çözme basamaklarından ilki hangisidir?
 • Derse geç kalan öğrenciye tepkiniz ne olurdu?
 • E Nabız nedir?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları sadece sorulara vereceğiniz cevaplara göre değerlendirilmez. Bilemediğiniz sorular sizi heyecanlandırmasın; Özgüveniniz, duruşunuz, hitap gücünüz ve ifade yeteneğiniz doğru bir cevap kadar önemlidir.

 • Başkenti Priştine olan ülke hangisidir ? (Kosova)
 • Suça karışmış öğrenciyi nasıl kazanırsınız?
 • Eğitimin başında ve sonunda yapılan seminerlerin faydaları nelerdir?
 • Sınıf dışı öğretim teknikleri nelerdir?
 • Eğitim ve psikolojinin ilişkisini açıklayınız?
 • Dünya engelliler günü ne zaman?
 • Teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?
 • Yeni atanan öğretmen öğrencileri nasıl tanır?
 • Öğrencileri derste aktif kılmak için neler yaparsınız?
 • Teknolojinin kültüre etkisi nelerdir?
 • 3,4,5 boyutlu cisimler eğitime entegre edilebilir mi?
 • Teknolojinin eğitimdeki yeri nedir?
 • Öğrencinin fizyolojik gelişimi için hangi sınıf yönetimi kullanılır?
 • Şeb-i Aruz’un kutlandığı il neresidir?
 • Bağnu öğretmen öğrencilerine eleştirel bakış açısını vermek istiyorsa hangi tekniği kullanmalıdır?
 • Sınıfınızdaki kaynaştırma öğrencisine nasıl yaklaşım sergilersiniz?
 • Öğrencilerin okula severek gitmesi için okulun fiziksel özelliği nasıl olmalıdır?
 • Sınıfta katılımı arttırmak için neler yapabilirsiniz?
 • Tac Mahal kimin adına yaptırılmıştır?
 • Program geliştirmede öğretmenin bilgi ve becerisinin önemi nedir?
 • Siyah şapka ne işe yarar? (Karamsar bakış açısı)
 • “Serap öğretmen hazır bulunuşluğu olmayan öğrenciye yeni şeyler öğretiyor” tutumunuz nasıl olur?
 • Cumhurbaşkanlığı İdari işler başkanı kimdir? (Metin Kıratlı)
 • Zararlı oyunlar için öğrencileri nasıl bilgilendirirsiniz?
 • Duyuşsal alan basamaklarından 2 tanesini söyleyiniz.
 • İnternetsiz bir dünya nasıl olurdu?
 • Test geliştirme sürecinin ilk basamağı nedir?
 • Öğretmen sınıfta nasıl olmalıdır?
 • Piramitlerin bulunduğu uygarlık hangisidir?
 • Geriye ket vurma nedir?
 • İlk okul kitaplarında daha büyük punto ve renkli yazıların kullanılmasının sebebi nedir? (Öğrenciye görelik)
 • Öğretmen öğrenci arasında kullanılan ben dilinin önemi nedir?
 • Motivasyonu düşük öğrenciler için teknolojiyi nasıl kullanırsınız?
 • Öğrencinin beden ve ruh sağlığını geliştirmek için neler yaparsınız?
 • Manas destanı kime aittir?
 • Hızla gelişen günümüz teknolojisinin eğitimle ilişkisi nasıldır?
 • Alatlı ve Kilimli ilçelerinin bulunduğu kömür rezervi ile ilgili ilimiz hangisidir?
 • Robotların iş ve eğitim alanındaki görevi nedir?
 • Örtük program nedir?
 • Teknolojiyi derse nasıl entegre edersiniz?
 • Matematiksel – Mantıksal düşünmenin tanımı verilip ne olduğu sorulmuş?
 • G, 3G, 4G ve 5G’ de ki G’nin açılımı nedir?
 • Ölçmede güvenirlik nasıl artar?
 • Göksun & 12 Şubat ilçeleri hangi ilimize bağlıdır? Cevap: Kahramanmaraş
 • Sosyometrinin tanımı verilip ne olduğu soruldu.
 • Sunuş yolu ile öğretim yöntemini tanımlar mısınız?
 • “Ben tüccar değilim eğitimciyim” sözü kime aittir?
 • Aktif öğrenmenin tanımı verilip nedir diye soruldu.
 • Kemal Sunal ve Şener Şen’in birlikte rol aldığı 2 filmi söyleyiniz?
 • “Teknoloji kullanır mısınız?” nedir?
 • “Teknoloji amaç değil araç olmalıdır.” sözünü açıklayınız.
 • Deniz üstü köpürür, şarkı sözleri verilmiş 2004 yılında kaybettiğimiz sanatçı kimdir diye soruldu. (Cem Karaca)
 • Toplama işleminde önce bir basamaklı sonra iki basamaklı sayıların öğretilmesi hangi ilke ile ilgilidir?
 • Ders kitapları niçin önemlidir?
 • Sınıfta kalmayı gerektiren durumlar nelerdir?
 • Geleceğin teknolojik sınıfları nasıl olur?
 • Kollegyum nedir?
 • Conk bayırı, arı burunu cephelerinin verip hangi savaş diye soruldu.
 • Öğrencilere hey sen, arkadaki, gibi hitap eden öğretmene karşı nasıl bir tutum sergilersiniz?
 • Örtük öğrenme nedir?
 • Teknolojiyi kullanarak çocukların üst düzey becerilerini nasıl geliştirirsiniz?
 • Bir idarecide bulunması gereken özellikler nelerdir?
 • TİMS uygulaması en son hangi yıl yapıldı?
 • Okulun çevresini nasıl tasarlarsınız?
 • Arda önceleri çalışkan bir öğrenciyken derste uyumaya başladı, ne yaparsınız?
 • Teknoloji hakkında veliyi nasıl bilgilendirirsiniz?
 • Öğretim sürecinde kullanılan olmazsa olmaz teknolojik aletler nelerdir?
 • Sınıf ortamında yüz yüze ve çevrimiçi tartışma yapmanın ne gibi faydası olur?
 • Kavram haritasının tanımı verilip nedir diye soruldu.
 • Akıllı tahtanın avantaj ve dezavantajları nelerdir?
 • Öğretmenin pedegojik formasyonunun olması ne gibi faydalar sağlar?
 • Kavram haritası nedir?
 • EBA ve dijital diğer platformlara e-materyal yüklemenin faydaları nelerdir?
 • Okulun toplumsal görevlerinden birkaçını söyleyiniz.
 • E-devlet nereye bağlıdır?
 • Özel öğrenme güçlülüğü bulunan bir öğrenci sınıf arkadaşlarını etkiler mi?
 • Öğretim ortamının zor maliyetli olduğu durumda kullanacağınız eğitim tekniği hangisidir?
 • Öğrencilerin bilgi teknolojilerine ulaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
 • Her evde internet gerekli midir? Neden?
 • Şans faktörü az olan sınav türü nedir?
 • Bilgi teknolojilerinden hangilerini yararlı buluyorsunuz?
 • Sınıf duvarlarındaki seçilen renklerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi?
 • Korku, terleme anı ile ilgili bir tanım verildi. Cevap: panik atak
 • Dramanın çocuklarının dil gelişimine etkisi nedir?
 • Mobil cihazların kullanımının olumlu ve olumsuz yanları nelerdir?
 • Sert öğretmen tutumunun öğrenci üzerinde etkileri nelerdir?
 • Bir öğretmen; “70 puan ve üstü alanlar seçilecektir.” cümlesindeki 70 puan ölçme türlerinden hangisidir? (ölçüt)

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat soruları önceden sizin için belirlenmez, sınav esnasında seçeceğiniz zarfta yer almaktadır.

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Kariyer Rehberi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir