Menü Kapat

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) Rehberi

polis meslek eğitim merkezi rehberi

Pek çok gencin hayali olan polis alımı için her dönem yüz binlerce aday başvuru yapıyor. Polis Akademisi tarafından belirlenen koşulların tümünü sağlayan polis adayları henüz pomem alımı ilanı çıkmadan bu zorlu maratona aylar öncesinden hazırlanmaya başlıyor. Tüm polis adaylarına rehber olacak nitelikte olan bu yazımızda polis olma şartları nelerdir, Pomem parkuru, Pomem mülakatı, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri, Pomem eğitimi hakkında pek çok şeyi bu yazımızda bulabilirsiniz. Gururla üstleneceğiniz bu kutsal mesleğe dair tüm merak edilenler pomem rehberinde..

POMEM Nedir?

POMEM; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere eğitim veren eğitim öğretim kurumudur. En az 2 yıllık eğitim veren yüksekokul mezunlarında aranılan kriterlere sahip olan adaylara yapılan tüm sınavlarda başarılı olması koşulu ile en az 6 ay olmak üzere gerekli tüm eğitimler kurum tarafından verilmektedir.

Pomem Başvuru Şartları Nelerdir?

Polis olmak için gerekenler ve adayların Pomem başvurularını gerçekleştirmek için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirlenen bazı şartları yerine getirmelidirler. polis olmak için gerekenler Akademi tarafından alım yapılacak dönem için Kpss taban puanı lisans mezunları için 60,00 önlisans mezunları için asgari 65,00 puan olmalıdır. Bu puan türü şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için farklıdır. Bu hususta başvuru yapacak adayların puan türü POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmalıdır. Şehit veya vazife malullerinin eşi veya çocukları için belirlenen taban puan lisans mezunu için 48,00 önlisans mezunu için 52,00 dir.

Lisans mezunu olup öncesinde önlisans eğitimini tamamlayanlar, başvurusunu önlisans olarak yapamazlar. Bu hususta son eğitim durumu yani lisans mezunu olarak başvuru gerçekleştirilmelidir. Sınavın yapıldığı yıl 01 Ocak itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak gerekmektedir.

En çok merak edilen diğer konulardan biri de boy ve vücut kitle endeksidir. Bu kriter “kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, BMİ (beden kitle endeksi), 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak” olarak belirlenmiştir.

Polis olmayı hedefleyen adayların kafasında sağlık şartlarına dair pek çok soru/sorun bulunmaktadır. Yara izi, ağız ve diş problemleri, yüz veya vücutta bulunan lekeler, görme problemleri gibi oldukça önemli ve hatta mülakatta elenmeye sebep olabilecek sağlık sorunları adaylarda başvuru öncesi tedirginlik yaratmaktadır. Bu hususta Polis Akademisi başvuru koşullarında “Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak” kriterini net bir şekilde belirtiyor. Peki Sağlık Şartları Yönetmeliği içeriğinde sorularınıza yanıt olacak şekilde özet olarak neler yazıyor bir bakalım.

POMEM Sağlık Şartları Yönetmeliği

 • Polis adayı mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir. Tedavi veya operasyonla düzelebilen patolojilerin adayların başvurudan önce düzeltilmiş olması gerekmektedir.
 • Pomem eğitimine alınacak öğrencilerde göz kusuruna dair şu şekilde bir ibare yer alır: “refraksiyon kusuru sayısal değerlerinin toplamı, her iki gözde ayrı ayrı; Miyoplarda (sferik + silendirik) –2 diyoptriyi geçemez. Hipermetroplarda ise (sferik + silendirik) + 1 diyoptriyi geçemez”
 • Dövme, yara izi gibi konulara getirilen açıklama hakkında “Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan her türlü dövme ve benzeri kalıcı uygulamalar sağlam kabul edilmekle beraber, yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan, eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer iyi huylu oluşumlar, kronik bir hastalığa bağlı olmayan, fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri, sağlam kabul edilir.” şartı yer alıyor.
 • Polis adaylarının ön grup diş eksikliği bulunmamalıdır.
 • Yüzde ve eşgal bölgesinde dövme ve kalıcı uygulamalar, eşgal belirleyici lezyonlar yer almamalıdır.

Sağlık koşulları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Polis Akademisi web sitesinde yer alan Sağlık Şartları Yönetmeliğinde yer alan Ekleri indirerek daha detaylı bilgi edinmeniz mümkün.

Buraya kadar olan tüm koşulları sağladıktan sonra önemli olan diğer koşullara bir bakalım.

– Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

 • Polis adayının ve evli ise eşinin;
  1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına mahkum olmamak,
  2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
  3) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  – Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
  – Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  – Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
  – Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  – Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Pomem Parkuru

Sınavın en önemli elemelerinden bir diğeri fiziki yeterlilik parkurudur. Pomem parkuruna girişte sırayla sıçrama tahtası, lastik içerisinden geçme, ağırlık taşıma, sağlık topuna dokunma, takla atma, slalom koşu, engel etabı yer alır. Parkurun başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar uzunluk 29 metredir. Ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 metre enindedir. Takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundan oluşmaktadır. Polis adaylarına gruplar halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılmaktadır. Komisyon tarafından ismi okunan aday komisyona kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelir. Kameraya doğru dönüp kendisini tanıtarak parkura doğru döner. Polis adayı “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda parkur tamamlama süresi başlayacaktır.

Sıçrama tahtasında aday 2.5 metre uzunluğunda, genişliği 20 cm ve 40 cm yüksekliğindeki tahtadan toplamda 6 kez sağa ve sola olmak üzere çift ayakla sıçrama yapmalıdır. Eksik bir sıçrama yapıldığında adayın parkur süresine ceza olarak 2 saniye ekleniyor.

Lastik içinden geçme etabında erkekler 8 lastik, kadın adaylar 6 lastik üzerinde tek ayakla sıçrayarak ilerlemelidir. İçerisine basılmayan her bir lastik için adayın toplam parkur süresine 2 saniye ekleniyor.

Ağırlık taşıma etabında erkek adaylar 30 kilo, kadın adaylar 20 kilo ağırlığında iki kum torbasını alır. Aralarında 16 metre mesafe olan iki dubanın dışından dolaşır ve başladığı noktaya bırakır.

Sağlık topuna dokunma etabında adaylar iki nokta arasındaki mesafesi 9 metre olan sağlık toplarından önce koşu istikametinde bulunan ikinci topa dokunur. Sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kere dokunuş yapmalıdır.

Takla atma etabında aday yer minderine doğru 1 defa takla atmalıdır. Bu etabı yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenir.

Sonraki etapta slalom koşu başlar. Toplamda 6 adet slalom çubuk etrafında koşularak tamamlanır. Eksik geçiş veya slalom çubuğunun devrilmesi sonucunda toplam süre 2 saniye ilave edilerek ceza veriliyor.

Parkurun son aşaması olan engel koşusunda 5 adet engel bulunur. Üstten geçilmesi gereken engel yüksekliği 50 cm, alttan geçilmesi gereken engel yüksekliği ise 120 cmdir. Engeli hatalı geçme, eksik geçiş, engeli devirip düşürme cezası parkur süresine 2 saniye ekler. Sonrasında adayın bitiş çizgisini geçişi ile kronometre durdurulur.

Polis adaylarının pomem parkurunda başarılı sayılabilmeleri için  erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 50 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar, 42 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar.

Pomem Mülakatı

Adaylar ön sağlık kontrolünü ve fiziki yeterlilik (parkur) sınavını geçtikten sonra mülakata tabi tutulurlar. Mülakat öncesi adaylar giyimine dikkat etmeli, mülakata tabi tutulacak komisyon karşısında temiz ve resmi giyim tercih etmelilerdir. Komisyon tarafından polis adayına içerisinde sorular bulunan bir kart çekmelerini isterler. Kartta çıkan soruya göre adaya sorular soruluyor. Adayın vereceği cevaplar net ve anlaşılır olmalıdır. Sınav komisyonu soru sorarak adayın konu hakkındaki bilgi düzeyini, anlama-kavrama kabiliyetini, özgüvenini, kendisini ifade ediş biçimini, beden dili yeteneğini ölçer. Bu 5 kriterin her biri 20 puan niteliğinde olup, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılıyor. Adayın mülakattan geçebilmesi için asgari 70 tam puan alması gerekir.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri

 Polis Meslek Eğitim Merkezleri şunlardır:

 1. Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi
 2. A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi
 3. Aksaray Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi
 4. Arnavutköy Polis Meslek Eğitim Merkezi
 5. Aydın Polis Meslek Eğitim Merkezi
 6. Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 7. Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi
 8. Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi
 9. Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi
 10. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi
 11. Çankırı Polis Meslek Eğitim Merkezi
 12. Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Eğitim Merkezi
 13. Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi
 14. Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi
 15. Erzurum Polis Meslek Eğitim Merkezi
 16. Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi
 17. Hatay Polis Meslek Eğitim Merkezi
 18. Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi
 19. Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi
 20. Karaman Polis Meslek Eğitim Merkezi
 21. Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi
 22. Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi
 23. Konya Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi
 24. Malatya Polis Meslek Eğitim Merkezi
 25. Mersin Şehit Altuğ Verdi Polis Meslek Eğitim Merkezi
 26. Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi
 27. Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi
 28. Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi
 29. Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
 30. Trabzon Polis Meslek Eğitim Merkezi
 31. Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi

Bu eğitim merkezlerinde hem kadın hem erkek adayların (karma eğitim) eğitim gördüğü merkezleri bulunur. Bunlar Aksaray Şehit Önder Güzel POMEM, Arnavutköy POMEM, Yozgat POMEM ve Niğde POMEM dir.

POMEM Eğitimi

POMEM eğitimine hak kazanan polis adayları 6 aydan az olmamak üzere eğitim görür. Bu eğitim sürecinde adaylar adli mevzuat ve suç soruşturmaları bilgisi, polis müdahale yöntem ve teknikleri eğiticiliği, silah ve taktik atış, temel polislik I, temel polislik II, uygulamalı polislik I, uygulamalı polislik II derslerini alırlar. Adli Mevzuat Bilgisi dersinde, hukukun tanımı, kaynakları, hukukla ilgili ön bilgiler, polislik mesleği ile ilgili adli konularda bilgiler, savcı ile kolluk arasındaki ilişkiler, şüpheli,  mağdur,  müdafi kişilerin hakları ve yargılama hukuku hakkında bilgiler, temel bazı kanunlarla tanıştırmak, suç kavramının maddi ve manevi unsurları, ceza hukuku ile ilgili genel ilkeler, polisin sıklıkla karşılaştığı suç tiplerinin neler olduğu ile ilgili detaylı bir eğitim programı yer alır. Polis müdahale yöntem ve teknikleri dersinde; polisin orantılı güç kullanma, zor kullanma ve silah kullanma yetkisinin öğretilmesi, polis amir ve memurlarının suçlu ile karşılaşıldığındaki hal ve davranışlarından, mücbir durumlarda kelepçeleme ve suçlunun aranmasının ne şekilde yapılması gerektiğini öğretir. Silah ve taktik atış eğitiminde polis adayları silahları tanır, silah taşıma ve kullanma yetkisini öğrenir. Temel polislik eğitiminde, toplumsal olaylara müdahale hakkında bilgi sahibi olurlar. Uygulamalı polislik eğitiminde ise emniyet teşkilatının idari yapısı, polis mevzuatı, polisin görev ve yetkileri eğitimleri verilmektedir.

Pomem Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

POMEM’e Kimler Başvurabilir?

Yalnızca önlisans ve lisans mezunları başvuru yapabilmektedir.

Polis olmak isteyen adayın kendisi ve eşi dışındaki akrabalarının işlediği suçlar polis olmasına engel olur mu?

Polis adayı için güvenlik soruşturması yalnızca kendisi ve varsa eşi için yapılıyor. Diğer yakınları için engel oluşturmaz.

POMEM İçin Hangi Bölüm Mezunu Olmak Gerekiyor?

Açıköğretim de dahil olmak üzere önlisans/lisansın herhangi bir bölümünden mezun olmak yeterlidir.

POMEM Başvuru İçin Yaş Sınırı Nedir?

Polis adayı başvuru için içinde bulunulan yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmalı.

POMEM Mülakatında Çıkan Sorular Nelerdir?

Pomem mülakatında genel olarak güncel bilgiler ve genel kültür soruları yer alır.

Askerlik Yapan Kişi POMEM’e Başvurabilir Mi?

Askerde iken Pomem başvurusu yapılabiliyor. Ancak adayın pomem eğitimi başlayana dek terhis olması gerekir.

Umarız tüm polis adayları için faydalı bir içerik olmuştur. Sizler de Pomem mülakat deneyiminizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Tüm adaylara başarılar dileriz.

Mülakatlarda sıkça sorulan bu soruya göz atabilirsin!

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Kariyer Rehberi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir