Menü Kapat

İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları & Cevapları

İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları

Yaklaşan iş görüşmesinde sorulabilecek en iyi 20 İnşaat Proje müdürü mülakat soruları ve cevaplarını inceleyebilirsiniz. Bu sorular, işverenlerin her adayın inşaat yönetimi konusunda gerekli bilgi ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendirmelerine yardımcı olacaktır.

İçindekiler

İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları ve Yanıtları

1. Bize Kendinizden Bahsedin

Soru, adayın adını, eğitim geçmişini, temel becerilerini ve yeterliliklerini belirterek kendilerini tanıtmasını gerektirir. Görüşülen kişi, inşaat proje yönetimi ile yakından ilgili olan önceki deneyimlerinden de kısaca bahsedebilir. Yeni mezunlar ise üniversitede veya kolejdeyken üstlendikleri projelere başvurabilirler. Aday, işi iyi yürütmek için neden benzersiz bir şekilde konumlandırıldıklarını belirtme şansını kullanmalıdır. Kendilerini görüşme paneline satmalarını sağlar.

2. Bir İnşaat Proje Yöneticisinin Sahip Olması Gereken Beceriler Nelerdir?

Bir inşaat yöneticisi için temel becerilerden bazıları şunlardır:

 • Takım Yönetimi becerileri
 • İletişim yetenekleri
 • Önceliklendirme becerileri
 • Planlama becerileri
 • Risk yönetimi
 • Kalite Yönetimi
 • Güvenlik ve Sağlık Düzenlemeleri

3. İnşaat Proje Yönetimi Nedir?

İnşaat işleri kısa ve orta ölçekli hedefler konarak takip edilir. Bu projenin başlangıcından tamamlanmasına kadar hem insan hem de maddi kaynakların koordinasyonunu içerir.

İnşaat proje yönetimi şunları içerir:

 • Projenin tüm çeşitli bölümlerinin başarıyla tamamlanmasını sağlayan entegrasyon
 • Planın, herhangi bir görevin unutulmasını önlemek için yapılması
 • Planın gereken tüm temel görevleri içermesi
 • Projenin tamamlanması gereken süre
 • Yapının inşaat standartlarına uygun olmasını sağlamak.
 • Gerekli personelin belirlenmesi ve işe alım takibi
 • Risk analizleri
 • Uygun ekipman ve malzemelerin satın alınması

4. Bir İnşaat Proje Yöneticisinin Rolleri Nelerdir?

 • Projenin kapsamı, zaman çizelgesi, bütçe ve proje yürütme ekibi üyesinin işe alınması
 • Hedef ve stratejik planlar formüle etmek
 • Projenin uygulanması için ayrılan kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak
 • Malzemelerin ve diğer gerekli ekipmanların teminini kolaylaştırmak
 • Günlük aktiviteleri koordine ederek proje takviminin ve stratejik planın yürütülmesini denetlemek
 • Verimli bir bilgi akışının sağlanması
 • Ekip üyeleri arasında ortaya çıkan çatışmaların çözülmesi
 • Risk faktörlerinin sıklıkla gözde geçirilmesi ve denetlenmesi

5. Ne Tür İnşaat Projelerinde Görev Aldınız?

Aday, inşaat ile ilgili projelerle ilgilendiğini belirtmelidir.

Konut ve apartman inşaatı, ticari ve kurumsal projeler, otoyollar, yollar, sokaklar, sokaklar, köprüler, barajlar, kanalizasyon hatları, tarama projesi, taşkın kontrol projeleri ve su arıtma tesisleri inşaatlarından bahsedebilirler. Tamamladıkları belirli bir projeyle ilgili ayrıntıları içermelidir. Ve projenin başarısına katkıda bulunan projeye olan motivasyonlarını ve ilgilerini belirtmelidirler.

6. Yapmayı Tercih Etmediğiniz Projeler Var mı?

Verilen yanıt, adayın mükemmel performans gösterebileceği bir uzmanlık alanına sahip olup olmadığını gösterecektir. Örneğin yüksek irtifalarda çalışmak, kanalizasyon projeleri veya mali durumu belgelenmemiş bir müşteri tarafından sunulan projeler gibi ilgilenmediği projelerden bahsetmelidir. Ayrıca yüksek güçlü aletlerle çalışmak için rahat olup olmadıklarına dikkat etmek de önemlidir. Aksi takdirde işe uygun olmayabilirler.

7. Bir İnşaat Projesinin Başlangıcına Nasıl Hazırlanırsınız?

 • İhtiyaç duyulacak malzeme ve ekipmanın sağlanması
 • Personel sayısının belirlenmesi
 • Bütçe yönetiminin planlaması
 • Yükleniciler, surveyler vb. dahil olmak üzere personel alımı
 • Tedarikçilerin belirlenmesi
 • İlgili yerel makamlardan gerekli lisansların alınması

8. Bir Projenin Başlangıcından Tamamlanmasına Kadar Atılan Adımlar Nelerdir?

Görüşmeyi yapan kişi buna benzer inşaat proje müdürü mülakat soruları ile, adayın başarılı bir inşaat projesi başlatmanın başlangıç ​​adımlarını nasıl önceliklendireceğini öğrenmek istiyor. Adayın detay odaklı ve hedeflerini nasıl sürdürdüğünü net bir şekilde ifade etmesi gerekir.

Aday, projenin aşamalarından bahsetmeli ve tüm proje adımlarında hedefleri, ilgili personeli ve adayın rolünü içermelidir.

Proje uygulamasının kritik aşamaları şunları içerir:

Başlatma Aşaması

Başlangıç ​​aşaması, projenin hayata geçirilmesi ihtiyacını tanımlar. Önerilen sahada projenin uygunluğunu tespit etmek için bir fizibilite çalışması yapılır.

Planlama aşaması

 • Planı hazırlamak ve hedefleri, kilometre taşlarını ve hedefleri belirlemek
 • Yükleniciler, surveyler vb. dahil olmak üzere personel alımı
 • Projenin uygulanmasında ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanı sağlayacak tedarikçilerin belirlenmesi
 • İlgili yerel makamlardan gerekli lisansların alınması

Uygulama (Yürütme) Aşaması

Ekip, proje planını takiben çalışmaya başlar. Gerçek işin yapıldığı aşama olduğundan, bu aşamada inşaat proje müdürünün etkili iletişim ve kontrol çok önemlidir. Ayrıca, ekibin öngörülen hızda hareket edip etmediğini, bazı gecikmelerin olup olmadığını belirlemek için programla karşı kontrol yapılırken proje ilerlemesinin sürekli izlenmesi vardır. Proje ekibinin ayrıca meydana gelebilecek öngörülemeyen olaylarla ilgilenmesi ve risk yönetimi yoluyla etkiyi azaltabilmesi gerekir.

Kapanış Aşaması

Proje yöneticisi nihayet nihai inşaat ürününü inceleme için müşteriye teslim eder. Proje yöneticisi ayrıca gerekli tüm belgeleri proje sahibine sunar. Tedarikçilerin, yüklenicilerin sözleşmelerinin feshedildiği aşamadır. Proje yöneticisi ayrıca projenin tamamlanması hakkında diğer tüm paydaşlarla iletişim kurar. İnşaat proje yöneticisi daha sonra proje uygulaması sırasında karşılaşılan zorluklardan öğrenilen dersleri içeren proje sonrası analizi yürütür. İncelemeden sonra, yöneticinin şirket için gelecekte referans olması için bir proje kapanış raporu yazması gerekir.

9. Bir İnşaat Projesine Başlama İçin İzin Verilm eden Önce Gerekli Belgeler/Lisanslar Nelerdir?

Görüşmeci bu tür İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları kullanmaı tercih edebilir. İnşaat projesinin türüne bağlı olarak, proje devam etmeden önce aşağıdaki gereksinimlerden bazılarına ihtiyaç duyulabilir.

 • Ruhsat başvuru dilekçesi
 • Tapu
 • İmar durumu (Belediyeden alınacak)
 • Aplikasyon belgesi (Kadastro Müdürlüğü’nden alınacak)
 • Mimari proje (Oda onaylı)
 • Mimarlar Odası’ndan sicil belgesi
 • Betonerme statik proje (Oda onaylı)
 • İnşaat Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Elektrik tesisatı projesi (Oda onaylı)
 • Elektrik Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Sıhhi tesisat projesi (oda onaylı)
 • Makine Mühendisi Oda sicil belgesi
 • Zemin etüd raporu
 • Harita uygulama sorumlusu ve evrakları
 • Yapı Müteahhidi ile ilgili belgeler.
 • Yapı denetim sözleşmesi ve yapı denetim şirketinin belgeleri
 • Yapıya ilişkin bilgi formu
 • Yapı denetim şirketi ücretinin %20’lik kısmını yatırdığını gösterir banka dekontu
 • Şantiye şefi sözleşmesi

10. İnşaat Projesinde Yer Alan Personelin Temel Görev, Rol ve Sorumluluklarını Planlarken Öncelikler Belirlerken Hangi Faktörleri Göz önünde bulunduruyorsunuz?

 • Beceriler ve teknik yeterlilikler
 • Deneyim
 • Kültürel çeşitlilik
 • Takım iklimi
 • Küresel çevre

Proje ekibi geliştirmenin hedefleri şunları içerir:

 1. Daha iyi bilgi ve uzmanlık paylaşımına katkıda bulunmak için ekip ruhunu ve ekip üyeleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için dinamik bir ekip kültürü oluşturmak
 2. Morali artırmak, çatışma sayısını azaltmak ve üretkenliği artırmak için ekip üyeleri arasında iç anlaşmayı ve kişisel tanınmayı geliştirmek.
 3. Maliyetleri düşürme, kaliteyi iyileştirme ve çizelgeleri azaltma bağlamında proje çıktılarına ulaşma olasılığını artırmak için ekip üyelerinin becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmek.

11. Bir İnşaat Proje Yöneticisi Olarak Hangi Proje Yönetim Araçlarını Kullanırsınız?

Aday, diğerleri arasında Trello, MS Project, Primavera ve Smartsheet gibi proje yönetimi araçlarını inşaat için kullanıp kullanamayacağını belirtmelidir. Aday, görüşme yaptığı belirli şirket tarafından kullanılan bazı proje yönetimi araçlarını ve yazılımlarını araştırmış ve biliyor olmalıdır. Sahip oldukları bilgilerin şirketin proje yürütmedeki genel performansını artırmaya nasıl yardımcı olabileceğini açıklamalıdır.

12. Bir İnşaat Projesinin Gerekli Nitelikleri Karşıladığını Nasıl Anlarsınız?

Soru, adayın inşaat projeleri hakkında ve kalite kontrol hakkındaki bilgisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Kalite kontrol, bu nedenle nihai inşaat ürününün güvenliği sağlayan inşaat standartlarına uymasını sağlar. Kalite kontrol, yapı ürününün nitelikleri ile karşılanması gereken standart bir yapının istenen nitelikleri arasındaki farkı analiz eder. Dolayısıyla Bazı varyasyonların olması durumunda, inşaat proje müdürü uluslararası kabul görmüş standartlara uymak için ilgili düzeltmeleri yapmak zorunda kalacaktır.

Tatmin edici bir inşaat projesi, işin tamamlanmasında malzeme türleri ve inşaat metodolojisi de dahil olmak üzere teknik şartnameleri karşılamalıdır.

13. İnşaat Projesinin Proje Bütçesi ve Takvimi İçerisinde İlerlemesini Nasıl Sağlarsınız?

Proje görevlerinin başlamasından önce müşterinin beklentileri hakkında proje uygulama ekibiyle etkin bir şekilde iletişim kurarak sağlanmalıdır.

Yöneticinin projenin ilerleyişi hakkında güncellemeler alması için ekip üyeleri arasında düzenli bilgilendirme toplantıları yapılır. Yöneticinin bu bilgilendirmelerden aldığı bilgiler, yöneticinin uygulamanın planlandığı gibi hareket edip etmediğini veya ekibin programın gerisinde olup olmadığını değerlendirmesini sağlar. Daha sonra yönetici, performansı iyileştirmenin yollarını bulmak ve ekibin planlanan görevleri beklenen zaman çerçevesi içinde tamamlamasını sağlamak için diğer ekip üyelerini devreye sokar.

Yönetici ayrıca ekip üyelerinin karşılaştığı zorlukları dinlemeli ve onları makul çözümler bulmaya dahil etmelidir. Diğer ekip üyelerinin katkısını takdir ederek kendilerini önemli hissederler ve bu nedenle daha çok çalışacaklardır.

14. Proje Son Tarihlerine Ulaşamazsanız Ne Yaparsınız?

Proje son teslim tarihlerine uyulmaması, ekibin moralini düşürmede olası bir etkiye sahip olabilir. Çünkü İnşaat proje yöneticisinin, ekip ruhunu ve birimlerin güvenini üzmeyecek şekilde durumu ele alması beklenir.

Aday, soruya cevap verirken takımdaki veya belirli bir alt takımdaki bir kişiyi suçlamamalı, bir bilgilendirme toplantısı düzenleyeceğini ve başarısızlığın nedenlerini tartışacağını belirtmelidir. Takip, yöneticinin ekip üyelerine hataları tekrarlamamalarından bahsetmesi ve bir sonraki proje aşamasında performanslarını iyileştirmeye çalışması olacaktır.

Aday, inşaat boyunca projenin ilerlemesini dikkatlice inceleme ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlama konusundaki taahhütlerinden ve aksiliklerin proje takvimini ayarlamayı ne zaman gerektirebileceğini nazikçe nasıl kabul edebileceğinizi ve bunu müşteriye profesyonel olarak nasıl ileteceğinizi belirtmelidir.

15. Müşteri Nihai Yapı Ürününü Reddederse Ne Yaparsınız?

Kalite değerlendirmesinin nihai inşaat ürününde kusurların varlığını ortaya çıkarması durumunda, inşaat yöneticisi teslim etmeden önce hataların düzeltilmesi gerekecektir. Hatalar, yozlaşmış uygulama, tasarım veya söz konusu inşaat metodolojisinde uygun olmayan malzemelerin kullanılması nedeniyle meydana gelir. Çünkü İnşaat yöneticisinin kusurun nedenini tespit edebilmesi ve derhal düzeltebilmesi gerekir. Ürün, bu sebeple müşterinin gereksinimlerine ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olmalıdır. Tamamlanmış inşaat ürününün bir kısmının yıkılmasını içerebilir. Örneğin, çatı kaplaması gerekli yükseklik açısında inşa edilmemişse, inşaat proje yöneticisinin ihtiyacı karşılamak için çatının yeniden inşa edilmesini koordine etmesi ve sağlaması gerekir.

16. İnşaat Projesi Uygulam asında Yer Alan Çeşitli Personel Arasında Çıkan Anlaşmazlıkları Nasıl Çözersiniz?

İşveren bu gibi İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları sormayı tercih edebilir. Başarılı bir çatışma yönetimi geliştirirken inşaat proje yöneticileri tarafından aşağıdaki ortak adımlar kullanılabilir:

Çatışma tanımlama

Çatışmanın temel nedenini belirlemek ve onu çözmek için çatışmayı önlemek ve yönetmek. İnşaat sonrası iddialar ve davaların aksine gayri resmi yöntemlerin kullanılması tavsiye edilir.

Çatışma analizi

Çatışmayı analiz etmek ve onu çözmenin en iyi yöntemine karar vermek, Çatışma yönetiminin tasarımı ve uygulanması, Çatışma yönetiminin izlenmesi ve gözden geçirilmesi

Müzakere

Yönetici, çatışan tarafların her biriyle konuşur ve onları bire bir görüşmeye ve kendi aralarındaki çatışmayı çözmeye teşvik eder.

Arabuluculuk

Taraflar bir araya gelir ve yönetici, meseleyi kabul edilebilir bir şekilde çözmelerine yardımcı olur. Bir anlaşmazlığın çözümünde büyük ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlayabilir. Ayrıca tarafların güveni yeniden tesis etmelerine ve devam eden ilişkilerin zarar görmesini önlemelerine yardımcı olabilir.

Dava

Tüm gayri resmi yöntemler işe yaramazsa, taraflar mahkeme yoluyla resmi kovuşturma talep edebilirler.

Tahkim

Mahkemeler dışındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hukuki bir tekniktir. Taraflar, uyuşmazlığı tarafsız, bilgili bir kişiye (hakem veya tahkim kurulu) havale eder. Bu kişi daha sonra her iki tarafın da üzerinde mutabık kaldığı nihai kararı verir.

17. Proje Uygulama Ekibi Üyelerinin Motive Olmasını Nasıl Sağlarsınız?

Soru, adayın insan yönetimi becerilerine sahip olup olmadığını görmeye çalışır. Aday, proje uygulama süreci boyunca takımın moralini canlı tutmak için hem uzun vadeli hem de kısa vadeli motivasyon yöntemlerini kullanabilmelidir. Adayın yanıtı, ekip üyelerinin herhangi bir zorlukla karşılaşmaları durumunda kendisine danışmaktan çekinmelerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Yönetici, ekip üyeleri ve alt ekipler tarafından yapılan fikir ve önerileri dinleyebilmeli ve önerilere göre hareket edebilmelidir. Üyelerin projeyi yürütürken fikirlerine katkıda bulunmalarına izin vermek, onlara aidiyet duygusu ve dolayısıyla projenin başarılı olmasını sağlamak için daha çok çalışma motivasyonu verir.

İnşaat proje müdürü, diğer çalışanlarla işbirliği içinde çalışabilmeli ve diğer işçilerin girdilerini dikkate almadan sadece siparişlerimizi vermemelidir.

18. Taşeronlarla Sözleşme Müzakereleri Yaparken Dikkate Alacağınız Faktörler Nelerdir?

Çoğu zaman inşaat sözleşmelerinde taraflar sözleşmenin şekil ve içeriğinde farklı ve bazen çatışan çıkarlara sahip olacaktır. Sözleşme müzakeresi, genellikle tüm taraflarca kabul edilebilir nihai bir anlaşmaya varmak için her iki tarafta bir dereceye kadar uzlaşmayı içerecektir. Müzakere eden tarafların başkası adına hareket etmesi halinde, yetkilerinin sınırlarının ne olduğu konusunda net olmaları gerekir.

Göz önünde bulundurulması gereken faktörlerden bazıları şunlardır:

 1. sözleşme toplamı
 2. Başlangıç ​​ve bitiş tarihleri
 3. Açık bir çalışma alanı
 4. Süre uzatımı veya tazminat talep edebilme
 5. Ödemelerin zaman çerçevesi
 6. Sigorta gereksinimleri, garantiler ve tahviller
 7. İşin kapsamı ve görevleri
 8. Ödemelerin ve varyasyonların değerlemesi
 9. Geçerli bir sözleşmenin gerekli unsurlarını anlama
 10. Ulaşılması gereken hedefleri anlamak
 11. Sözleşmeye dahil edilecek tüm pazarlık şartlarını analiz etmek
 12. Müzakere pozisyonunu destekleyen belgeler
 13. Her iki tarafta esneklik veya uzlaşma için kaldıraç olabileceğinin belirlenmesi
 14. Karşılıklı olarak tatmin edici bir sözleşmenin ne olabileceğini belirlemek
 15. Bir sözleşme taslağı için bir karşı teklif hazırlamak
 16. Müzakerelerden uzaklaşmanın en iyi olduğu kesme noktasını bilmek

19. Bir Alt Yüklenicinin Ücretini Arttırmak İçin Sözleşme Şartlarını Değiştirmeye Çalıştığı Bir Durumu Nasıl Ele Alırsınız?

 1. Sözleşmenin orijinal şartlarını değiştirme nedenlerini tartışmak için taşeronla yüz yüze bir toplantı düzenleyin.
 2. Karşı değişim emri süreci başlatmayı düşünün.
 3. Taşeronlarla koordinasyon ve işbirliği içinde yakın çalışarak, taşeronlarla olan ilişkileri geliştirin.
 4. Alt yüklenici tarafından yapılan işin kalitesine göre ücreti açıkça belirten kalite kontrol süreçlerinin oluşturun.

20. Projenin Uygulanması İle İlgili Talimatlarınıza Uymayan Bir İşçi veya Personele Nasıl Davranırsınız?

Aday bu tip inşaat proje müdürü mülakat soruları karşısında, bir işçi veya taşeronun bilerek adayın talimatlarına aykırı davranmaya karar vermesi gibi daha önceki durumları yaşadıysa belirtmelidir. Meslektaşlarının adayın kararları/önerileri ile aynı fikirde olmadığı durumları açıklamalıdırlar.

Soru, adayın olumsuz geri bildirimlere veya eleştirilere yapıcı bir şekilde yanıt verme yeteneğini incelemeyi ve proje hedeflerine ulaşmak için herkesi işbirliğine dayalı bir ruh haline geri getirebilmeyi amaçlamaktadır.

21. Proje Yürütme Ekibinin Tüm Üyeleri Arasında Etkili İletişimin Var Olmasını Nasıl Sağlarsınız?

Aday, mükemmel iletişim becerilerine sahip olduğunu gösterebilmelidir. Cevap ya iyi ya da mükemmel olmalıdır. Ancak aday, aşırı özgüvenli görünmekten kaçınmalıdır. Aşağıdaki yanıt uygun olabilir

Proje yöneticisi ve ekip üyeleri arasında güven oluşturan açık kapı politikasına sahip olmak. Devamında Herhangi bir sınırlama olmaksızın herkesin istediği zaman soru sorabilmesini, endişelerini dile getirebilmesini ve fikir önerebilmesini sağlar.

İnşaat proje yöneticisi, karşıt görüşlere sahip olanların bunları paylaşmasına izin vermek için yapıcı eleştirilere açık olmalı. Ve bu fikirler uygulamaya değerse, proje yöneticisi devam etmeli ve yöneticinin başlangıçta önerdiklerinin tam tersi olsa bile bunları hayata geçirmelidir.

Sunum becerilerine, iş yazımı ve yönetim becerileri eğitimlerine odaklanabilecek düzenli iletişim eğitimleri düzenlemek.

Kullanışlı bir iletişim modu seçmek, örneğin, farklı coğrafi konumlardan çalışan bir ekip, video konferans araçları ve e-postalar aracılığıyla iletişim kurmayı düşünebilirken, aynı alanda çalışan bir ekip çoğu zaman yüz yüze toplantıları kullanabilir.

22. Proje Bütçesi, Kilometre Taşları ve Son Tarihler Dahil Geçmişte Gözettiğiniz Önceki Projeleri Açıklayın

Bu gibi inşaat proje müdürü mülakat soruları karşısında, yakın zamanda üstlendikleri ve olumlu sonuçlar elde ettikleri bir inşaat projesini anlatması bekleniyor.

Görüşülen kişi, adayın bir projenin bütçesini yönetme yeteneğine sahip olduğunu görüşme paneline göstereceğinden,bu nedenle proje bütçesinin ölçeğini net bir şekilde açıklamalıdır. Bütçe ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Ancak aday üstlendikleri bir projeden bahsetmeli ve inşaat projesine katılımlarının meşru ve belgelenmiş kanıtını sunmalıdır.

Aday ayrıca projeyi nasıl planladığını, aşamaları ve hedefleri oluştururken dikkate alınan prosedürü ve faktörleri ve ayrıca her kilometre taşının zamanlamasını açıklamalıdır.

23. Büyük Bütçe Tahsisli Projeleri Yürütme Konusunda Daha Önce Deneyiminiz Var Mı?

Soru, adayın bir proje bütçesini yönetme becerisini incelemeyi amaçlamaktadır. Aday, daha önce başarılı bir projede yönettiği proje bütçesine bir örnek vermelidir. Gereksiz malzeme ve diğer kaynak israfını önlemek için önlemleri nasıl uyguladığından bahsetmelidir.

24. Proje Uygulama Sürecinde Karşılaştığınız Zorluklardan Bazıları Nelerdir?

Aday buna benzer inşaat proje müdürü mülakat soruları ile, öncelikle önceki bir projenin yürütülmesi sırasında karşılaştıkları bazı sorunlardan bahsetmelidir. Bahsedilen zorluk, yöneticinin doğrudan kontrol edemediği harici bir faktör olmalıdır, örneğin:

 • Sağanak yağış.
 • Finansman eksikliği

25. Karşılaştığınız Sorunları Nasıl Çözdünüz?

Aday bu tip inşaat proje müdürü mülakat soruları ile karşılaştığı zorluklarla nasıl başa çıktığını açıklamalıdır. Örneğin:

Şiddetli yağış: Aday, sel baskınını önlemek için binanın temelini geçici olarak kapatmak zorunda kaldıklarını belirtebilir.

Finansman eksikliği: Aday, projenin zamanında tamamlanmasını ve belirli bir zaman diliminden sonra garantili geri dönüşleri vaat ederek proje sahibini gerekli finansal kaynakları kullanmaya nasıl ikna ettiğini anlatabilir.

26. Aynı Anda Birden Fazla Projeyi Yönetebilecek Bir Konumda Mıydınız?

Bu tip inşaat proje müdürü mülakat soruları, adayın çoklu görev yeteneğini incelemeyi amaçlamaktadır. Adayın cevabı, eşzamanlı projeler üzerinde çalışma yeteneğini gösterebilmelidir. Bu, işe alım şirketinin, aynı anda birden fazla projesi varsa, bu nedenle her proje için bir inşaat proje yöneticisine ihtiyaç duymadığı için tasarruf edebileceği anlamına gelir. Aday, kendisine verilen projeler arasında dikkati ustaca dengeleme yeteneğini göstermelidir. Ancak, aynı anda yönetebilecekleri makul sayıda projeyi, diyelim ki en fazla iki veya üç projeyi belirtmek için cevaplarında gerçekçi olmaları gerekir.

Genel İnşaat Proje Müdürü Mülakat Soruları

 1. Sizi Ne Motive Eder?
 2. Maaş Beklentiniz Nedir?
 3. Bir Hayvan Olsaydın Hangisi Olmak İsterdin?
 4. Başka İşlere Başvurdunuz mu?
 5. En Büyük Tutkunuz Nedir?
 6. Önceki İşinizden Neden Ayrıldınız?
 7. Sizi Benzersiz Yapan Nedir?
 8. Nefret Ettiğin Biriyle Çalışabilir misin?
 9. Kendinizi 5 Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz?
 10. Arkadaşların Seni Nasıl Tanımlar
 11. Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız?
 12. Bize Kendinizden Bahseder misiniz?
 13. Yönetim Tarzınız Nedir?
 14. Bilmemizi İstediğiniz Başka Bir Şey Var mı?
 15. Bu Kalemi Bana Sat: Nasıl Cevaplanır?
 16. Gelecek İçin Amaçların Neler?
 17. İşe Ne Zaman Başlaya bilirsiniz?
 18. Stresle ve Baskıyla Nasıl Başa Çıkarsınız?
 19. Aldığın En Zor Karar Neydi?
 20. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz?
 21. Karşılaşmayı Beklediğiniz Zorluklar Neler?
 22. Neden Bu İşte Başarılı Olacağınızı Düşünüyorsunuz?
 23. Bu İşi Neden İstiyorsunuz?
 24. En Zayıf Yönleriniz Nelerdir?
 25. Bana Başka Birinin Yapamayacağı Ne Sunabilirsin?

Unutmadan ..

Bunlar, bir görüşmeye katılmadan önce kendinizi hazırlamanız gereken inşaat proje müdürü soruları ve ipuçlarını içerir. Umarım inşaat proje yöneticisi için bu mülakat soruları bir sonraki hayalinizdeki işe girmenize yardımcı olur. Daha fazla ipucu için mülakat soruları sayfamızı ziyaret edin.

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Mülakat Soruları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir