Menü Kapat

İç Denetim Mülakat Soruları ve Cevapları

İç Denetim Görüşme Soruları

Bu makale, iç denetim görüşmeleri sırasında sıkça sorulan iç denetim mülakat soruları ve yanıtlarını listeler. Bu sorular, iç denetim mesleğinin teknik, kişisel ve davranışsal yönlerini test eder. Her soruya en iyi cevap dahildir. Bir sonraki görüşmenizde ne bekleyeceğinizi öğrenmek için bu mülakat sorularını inceleyin.

İç Denetim Mülakat Soruları ve Yanıtları

1. Bu Rol ile Neden İlgileniyorsunuz?

Görüşmeyi yapan kişi buna benzer iç denetim mülakat soruları ile, neden kendi firmasında iç denetçi olmak istediğinizi anlamak istiyor. Kuruluşlarını neden seçtiğinizi açıklayın. Organizasyon ve onun kariyerinizdeki önemi hakkında araştırma yapın.

Örnek Cevap:

İç denetim firması işleri öğrenmeme, kariyerimi genişletmeme ve mükemmel bir karar verici olmama izin veriyor. Organizasyonların nasıl çalıştığına dair tam bir anlayışla beni etkiledi. İletişim becerilerimi geliştirdi, liderlik becerilerimi ve analitik yeteneklerimi artırdı. Günlük aktiviteler beni daha iyi bir öğrenci yapıyor; bu yüzden onlardan çok zevk alıyorum.

2. Bir İç Denetçinin Rolleri Nelerdir?

Bu soru, bir iç denetçinin görevlerini araştırıyor. Bir iç denetçinin gerçekleştirdiği görevleri vurgulayın. Yalnızca önemli görevlerden bahsedin.

Örnek Cevap:

Bir iç denetçi, bir kuruluşun iş sürecini bir amaç doğrultusunda gözden geçirir. Ardından, halihazırda yürürlükte olan risk yönetimi prosedürlerinin güvenilirliğini değerlendirir. Bir iç denetçi, kuruluşun mülklerini hırsızlığa karşı korumaya çalışır. Bundan sonra kuruluşun ilgili yasa ve tüzüklere bağlılığını değerlendirir. Son olarak, iç kontrol ve yönetişim süreçlerini iyileştirmek için uygulamaya konacak önlemleri önerir.

3. Bir İç Denetçinin Etkili Olması İçin Sahip Olması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bu iç denetim mülakat sorusu, harika bir iç denetçinin niteliklerini test ediyor. Bir iç denetçinin sahip olması gereken mükemmel nitelikleri gösterin. Etkili ve doğrudan konuya odaklanın.

Örnek Cevap:

Harika bir iç denetçi, rehberlik etmek ve uygun kararları vermek için mükemmel liderlik becerilerine sahip olmalıdır. İşlerinde ısrarcı olur ve ilişkileri sürdürmekte ve kurmakta iyi olmalıdır. Teknolojiyle arası iyi, verileri anlamalı, yaratıcı olmalı ve her gün öğrenmeye istekli olmalıdır.

4. İç Denetim Neden Önemlidir?

Görüşmeci bu tip iç denetim mülakat soruları ile, iç denetimin gerekliliğini bilmek istiyor. İç denetimin tüm öneminden bahsedin.

Örnek Cevap:

İç denetim şu konularda yardımcı olur; uyumluluk düzenlemelerini genişleterek bir işletmenin boyutunu ve karmaşıklığını artırmak; dolayısıyla olumlu rekabet eder. Bunları yönetmek için risk yönetimi ve iç kontrole odaklandığı için de önemlidir. Ek olarak, bilgi teknolojisinin yoğun kullanımını teşvik eder ve düzenleyiciler tarafından yatırımcıları korumak için oluşturulan katı normları düzenler.

5. İç Denetimi Nasıl Yapıyorsunuz?

Görüşmeyi yapan kişi, bir iç denetimi nasıl gerçekleştirdiğinizi anlamak istiyor. Bir iç denetimi nasıl yürüttüğünüzü açıklayın

Örnek Cevap:

Önce hedeflerimi doğru kurarım, riskleri tespit eder ve yeniden gözden geçiririm. Ardından stratejilerimi ve denetim faaliyetlerimi planlıyorum. Gerçekleri doğrular ve işi bitiririm. Son olarak, eylemi etkileyecek ve ardından tüm süreci takip edecek teslim edilebilir bir rapor oluşturuyorum.

6. İç Denetim Yapabilmek İçin Neler Gereklidir?

Mülakatı yapan kişi, bir iç denetim gerçekleştirmek için gereklilikleri bilmek niyetindedir. Bir iç denetim yapmak için gereken tüm gereklilikleri verin. Tüm gereksinimlere aşina olduğunuzu gösterin

Örnek Cevap:

Bir iç denetim yapmak için, sayman denetim tüm mali kayıtları sağlar. Bunlar; banka dekontu, iptal edilmiş çekler, mevduat makbuzu, çek defteri kaydı, fatura makbuzları ile birlikte gider makbuzları ve yıllık hazine raporu.

7. İç Denetimden Sonra Neler Yaparsınız?

Bu gibi iç denetim mülakat soruları ile, bir iç denetimden sonra yaptığınız şeyler incelenir. Bir denetimden sonra gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetleri açıklayın. Eylemleri ayrıntılı olarak açıklayın.

Örnek Cevap:

İç denetimi gerçekleştirdikten sonra denetime katılan tüm denetçilerle bir toplantı yaparım. Toplantı sırasında uygunsuzluklardan ve elenen kısımdan bahsederim. Denetim raporunu zamanında veririm ve ardından denetleneni tüm hataları düzeltmesi için motive ederim. Son olarak, denetlenen kurumun yanıtını alır ve beklentisini kontrol ederim.

8. İç Denetimde Çek ve Senetlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Bu soru, fişlerde ve çeklerde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları araştırıyor. Bir fişte ve çekte halledilmesi gereken ayrıntılardan bahsedin. Çeklerde ve fişlerde bu ayrıntılara dikkat etmenin önemini vurgulayın.

Örnek Cevap:

Tüm çekleri çek defterine kaydederim, geçersiz çekleri saklarım ve hiçbir çekin eksik olmamasını sağlarım. Ayrıca tüm kuponların tüm harcamalar için yeterli bir açıklaması olduğunu da biliyorum; üzerindeki miktar, arama emrindeki miktarla eşleşir; Daha sonra tüm geçersiz çekleri raporlarım.

9. Bir İç Denetim İşlemeden Önce Hangi Adımları Atıyorsunuz?

Mülakatı yapan kişi buna benzer iç denetim mülakat soruları ile, bir denetim göndermeden önce gerçekleştirilen adımları anlamaya çalışır. Denetimi gerçekleştirmeden önce gerçekleştirdiğiniz her prosedürü açıklayın. Bu adımların önemini belirtin.

Örnek Cevap:

Denetlenenlerin birliğini teşvik edeceği için denetim ekibinin gücünü geliştiririm. Firmada denetime ihtiyaç duyan sektörleri ve denetimlerin sıklığını belirlerim. Ardından yıllık bir denetim programı hazırlayın ve dağıtın. Denetimin amacını değerlendiririm ve resmi düzenlemelere, kaliteye ve standartlara uygun olup olmadığını kontrol ederim. Ek olarak, denetçilerle görüşmek üzere bir toplantı planlıyorum; strateji, kapsam ve hedefler. Ondan sonra, denetlediğim belgeleri okuyorum.

10. Maddilik Testlerini Tanımlayın ve Bunları İş Sürecini Denetleme Sürecinde Ne Zaman Kullanıyorsunuz?

Bu soru, maddilik testlerini ve iş sürecini denetleme sürecinde nasıl uygulandığını incelemektedir. Maddilik testinin neleri kapsadığını açıklayın.

Örnek Cevap:

Maddilik testi, hata olup olmadığını değerlendirmek için mali tabloları ve destekleyici belgeleri inceleyen bir denetim prosedürüdür. Bu test, iddiaya yardımcı olacak kanıtlar sağlar. Bir işletmenin finansal kayıtlarının eksiksiz, doğru ve geçerli olması gerekir.

11. Son Rolünüz Sırasında Hangi Büyük Zorluklarla Karşılaştınız? Nasıl hallettin?

Bu gibi iç denetim mülakat soruları, önceki görevinizde karşılaştığınız zorlukları incelemektedir. Karşılaştığınız tüm zorlukları vurgulayın.

Örnek Cevap:

Önceki kuruluş kritik bir denetim sorununu ele almak için yeterli kaynağa sahip değildi. Bu nedenle, denetimi çok zorlaştırdı. Denetim sürecini test etmek ve anlamak için bir yol aramak zorunda kaldım. Ancak, kaynakların organizasyonun başarısı için önemi konusunda yönetime ısrar ettim. Sonunda, ilgili kaynakları kabul ettiler ve elde ettiler.

12. Yasal Denetimler ile Performans Denetimleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Görüşmeyi yapan kişi buna benzer iç denetim mülakat soruları ile, yasal ve performans denetimi arasındaki farkları bilmek ister. Düzenleyici denetim ile performans denetimi arasındaki farkları açıklayın. Her iki denetimde de ilgili becerilere sahip olduğunuzu gösterin.

Örnek Cevap:

Düzenleyici denetim, denetlenen işletmenin bütçe raporlamasını ve finansal raporlamasını inceler. Ayrıca denetçilere odaklanması gereken değişiklikler hakkında fikir verir. Performans denetimi ise projeleri veya programları amaçları ve günlük performanslarıyla birlikte değerlendirir. Kuruluşun kaynakları verimli bir şekilde kullanmasını sağlamak için hükümetin yönetim sistemini ve prosedürlerini inceler. İyileştirmeyi uygulamak için fırsatları tanımlar.

13. ISO 9001:2000 Nedir?

Burada görüşmeci, ISO 9001: 2000 bilginizi öğrenmek istiyor. ISO 9001:2000’in anlamını ve önemini vurgulayın.

Örnek Cevap:

ISO 9001:2000, bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri belirtir. Bir kuruluş, müşterileri ve geçerli yasal gereklilikleri karşılayan bir ürünü tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğini göstermekle yükümlüdür. ISO 9001:2000, her ürün için mükemmel bir belge, güncel ve güvenilir bilgi gerektirir.

14. Bir İç Denetçi Olarak Günlük Rutininizi Tanımlayın

Görüşmeyi yapan kişi bu gibi iç denetim mülakat soruları ile, bir iç denetçinin günlük görevlerini duymak istiyor. Günlük aktivitelerinizi kısaca vurgulayın. Başarıyı garantilemek için gününüzü nasıl yönettiğinizi gösterin.

Örnek Cevap:

Kurumun risklerini ve kontrollerini izler, analiz eder ve değerlendiririm. Bu önlem, şirketin rekabetçi bir ortamda hayatta kalmak için olumlu bir şekilde rekabet edebilmesini sağlar. Ardından, kuruluşun politikalara ve yasalara bağlılığını kontrol eder ve gözden geçiririm.

15. İşyerinde Motivasyonu Nasıl Sürdürürsünüz?

Bu gibi iç denetim mülakat soruları, çalışırken size ilham veren şeyleri inceliyor. Sizi çalışmaya teşvik eden tüm faktörleri vurgulayın. Kendinden emin ve doğrudan konuya hakim olun.

Örnek Cevap:

Her zaman bana rehberlik eden hedefler koyarım. Bu hedefler beni onlara ulaşmak için çalışmaya motive ediyor. Ekibim işbirliği yapıyor ve herkesin başarması gereken bir görevi var. Ekibimi ve organizasyonu başarısızlığa uğratmamak için her zaman görevlerimi tamamlamaya çalışırım. Ayrıca, organizasyonun başarısı bana çok çalışmam için ilham veriyor; rekabetçi bir ortamda istikrarlı olmak en büyük arzum..

16. Bu Rolde Başarısız Olduğunuz Bir Zamanı ve Öğrendiğiniz Dersleri Tanımlayın

Görüşmeci, işteki başarısızlıklarınız ve öğrendiğiniz dersler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Başarısız olduğunuz alandan bahsedin. Başarısızlığınızdan ne öğrendiğinizi açıklayın.

Örnek Cevap:

Ekibimin farkındalık ve işbirliği eksikliğinden kaynaklanan yanlış hizalanmış talihsizlikler ile karşılaştım. Birkaç denetçi bir denetim gerçekleştirdi; bu nedenle, etkinliğini tespit etmek için herkes tarafından iyice kontrol edilmedi. Bu da işletmenin başarısız olmasına neden olmuştur. Ancak, bir denetim raporu göndermeden önce hem mevcut hem de yeni politika/prosedürleri değerlendirmeyi, yeterli ölçütleri incelemeyi ve temel performans göstergeleri geliştirmeyi öğrendim.

17. Bu Meslekte Öngördüğünüz En Büyük Zorluk Nedir?

Bu gibi iç denetim mülakat soruları, iç denetimde çok kritik olan zorluğu incelemektedir. Çok önemli olduğunu düşündüğünüz zorluğu vurgulayın. Zorluğu çözmek için bir stratejiden bahsedin.

Örnek Cevap:

Denetim sonuçlarını yönetime iletmenin yaygın bir yolu, bir sorun tespit edildikten haftalar veya aylar sonra yayınlanan resmi bir yazılı rapordur. Denetim raporu, iç denetimin sonuçlandırdığı şeylerden bahseder. Yönetim kurulunun ve yönetimin bilmesi gerekenlere yer vermez. Tüm bunları ortadan kaldırmak için; yazmaktan çok konuşmak gerekir. Böylece bilgi ve alınan aksiyonların çok hızlı bir şekilde iletilmesi daha kolay olacaktır.

18. İç Denetim Deneyiminizi Kısaca Anlatın

Bu tip iç denetim mülakat soruları, bir iç denetçi olarak deneyiminizi öğrenmek istiyor. Bir iç denetim uzmanı olarak becerilerinizi gösterin. İlgili beceri ve uygulamaları dahil edin.

Örnek Cevap:

Mali muhasebe ve denetim diplomam var. Yeminli mali müşavir (SMMM) ve Yeminli iç denetçiyim. Şirket uygulamalarının, politikalarının ve süreçlerinin ana envanterini tutma ve geliştirme konusunda ilgili becerilere sahibim. Ayrıca, güvenilir mali kontroller sağlamak için güncellenmiş denetim programlarını uygulayarak iç denetim planını oluşturma ve güncelleme konusunda iyiyim.

19. Bu Rol İçin Ne Tür Stratejiler ve Zihniyet Gereklidir? Örneklerle Açıklayın

Görüşmeyi yapan kişi, bir iç denetim için uygun zihniyeti ve stratejileri bilmek ister. Bu işin başarısını sağlamak için gereken tüm yöntem ve tutumlardan bahsedin. Mükemmel bir zihniyet ve planın önemini açıklayın.

Örnek Cevap:

İyi bir denetim stratejisinin sahip olması gereken; Denetimin net kapsamı, özellikleri, hedeflerden alınan raporlar, denetim için yeterli zaman, ekip üyeleriyle iyi iletişim ve ekibin çabalarını yönlendirmedeki ilgili faktörlerdir. Başarıyı teşvik etmek için olumlu bir zihniyet gereklidir.

Diğer İç Denetim Mülakat Soruları

 1. Maaş Beklentiniz Nedir?
 2. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz?
 3. En Zayıf Yönleriniz Nelerdir?
 4. Bu Kalemi Bana Sat
 5. Başka İşlere Başvurdunuz mu?
 6. Karşılaşmayı Beklediğiniz Zorluklar Neler?
 7. Gelecek İçin Amaçların Neler?
 8. Aldığın En Zor Karar Neydi?
 9. İşe Ne Zaman Başlaya bilirsiniz?
 10. Yönetim Tarzınız Nedir?
 11. Bana Başka Birinin Yapamayacağı Ne Sunabilirsin?
 12. Pozisyonu Nereden Duydunuz?
 13. Kariyer Hedefiniz Nedir?
 14. Bilmemizi İstediğiniz Başka Bir Şey Var mı?
 15. Kendinizi 5 Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz?
 16. Stresle ve Baskıyla Nasıl Başa Çıkarsınız?
 17. Özgeçmişinde Olmayan Bir Şeyi Anlatır mısın?
 18. Nefret Ettiğin Biriyle Çalışabilir misin?
 19. En Güçlü Özelliğiniz Nedir?
 20. Önceki İşinizden Neden Ayrıldınız?

Unutmadan ..

Çoğu insan iç denetimi zor bir mülakat olarak algılar. Bununla birlikte, ilgili beceriler, tutum ve motivasyonla, bunun kolay olduğunu göreceksiniz. Ek olarak, bu iç denetim mülakat soruları ve cevapları uygulamak her şeyi yükseltecek ve görüşmeyi zahmetsizce geçmenizi yardımcı olacaktır.

İyi şanslar..

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Mülakat Soruları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir