Menü Kapat

ERP Danışmanı Mülakat Soruları ve Cevapları

ERP Danışman görüşmesinde hangi sorular sorulur?

Bir ERP danışmanı işe almak söz konusu olduğunda, bir işveren en iyi performansı elde etmek için en nitelikli adayı seçmesini sağlamalıdır. Bu en iyi 20 ERP danışmanı mülakat soruları ve cevapları, doğru adayı belirlemek için test etmeniz gereken ana alanları içerir.

ERP Danışmanı Mülakat Soruları ve Yanıtları

1. Bize Kendinizden Bahsedin

Görüşmeci buna benzer ERP danışmanı mülakat soruları ile, sizi ve yetkinliklerinizi tanımak için bu soruyu kullanır. Eğitiminizden ve deneyiminizden bahsedin. Başarmayı hedeflediğiniz bir veya iki şeyi belirtin.

Örnek Cevap:

Bilgi teknolojisi alanında lisans derecesine sahibim. Ayrıca ERP sertifikam var. Dokuz yıl ERP danışmanı olarak çalıştım. Bu süre zarfında, kurumsal kaynak planlaması hakkında kapsamlı bilgi edindim. ERP sistemlerinin içini ve dışını anlıyorum. Bu nedenle, insan kaynakları, hizmetler ve teknoloji ile ilgili farklı işlevleri otomatikleştirmek için şirketinizin entegre uygulamaları kullanmasını desteklemekte uzmanlığımı kullanacağım.

2. Neden Bu Kurumda Çalışmak İstiyorsunuz?

Burada görüşmeci, kuruluşla çalışmakla neden ilgilendiğinizi anlamaya çalışır. Kuruluş için neden çalışmak istediğinizi belirtin. İkna edici ve gerçek bir neden belirtin.

Örnek Cevap:

Kuruluşunuz, dünya çapında birçok insanı güçlendiren çözümler geliştirmek için sektörde bir isim yaptı. Bu lider konumunu sürdürmek için süreçlerini iyileştirir ve geliştirir. Ayrıca kuruluşunuzun işgücünü eğitim dahil çeşitli şekillerde güçlendirdiğini de biliyorum. Bu nedenlerle, yalnızca hizmetlerinizi daha da geliştirmek için değil, aynı zamanda çalışan güçlendirme programınızdan da yararlanmak için sizinle birlikte çalışmak isterim.

3. Bir ERP Danışmanı Hangi Rolleri Yerine Getirir?

Bir ERP danışmanı tarafından gerçekleştirilen rollere aşinalığınız bu soru kullanılarak değerlendirilir. ERP danışmanları tarafından gerçekleştirilen bazı rollerden bahsedin. Rollerinize aşina olduğunuzu gösterin.

Örnek Cevap:

Bir ERP danışmanının birincil rolü, ERP sistemleri için destek uygulamak ve sunmaktır. Sistemleri analiz eder ve sistem gereksinimlerini tanımlamak için yönetim ve müşteri ile birlikte çalışır. ERP danışmanları, ERP çözümlerini seçer ve uygular, ayrıca kullanıcıları bu sistemler hakkında eğitir ve destekler. Ayrıca kuruluştaki herkesin ERP’ler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlarlar.

4. Bir ERP Danışmanı Olarak Görevleriniz Nelerdir?

Görüşmeyi yapan kişi buna benzer ERP danışmanı mülakat soruları ile, sorumluluklarınızı bilip bilmediğinizi bilmek istiyor. Bu rolde gerçekleştireceğiniz birkaç görevi belirtin.  Cevap üzerinde kafa yormayın, aksi takdirde şüpheler yaratırsınız.

Örnek Cevap:

Sorumluluklarımdan biri, mevcut sistemi inceleyerek güçlü yanlarını ve aksaklıklarını belirlemektir. Diğer bir görev ise özelleştirilmiş ERP sistemleri geliştirmek ve konfigüre etmektir. Ardından, kullanıcı eğitimlerini organize edeceğim ve yürüteceğim. Diğer görevler, ERP sisteminin rutin bakımını yapmak ve yükseltmek, sistem sorunlarını çözmek, teknik destek sağlamak, ERP süreçlerini belgelemek ve ERP ihtiyaçlarını belirlemektir.

5. Üç Önemli ERP Danışmanlık Becerisini Belirtin?

Görüşmeyi yapan kişi bu gibi ERP danışmanı mülakat soruları ile, bu rolü mükemmel bir şekilde yerine getirmek için gerekli becerilere sahip olup olmadığınızı bilmek ister. Bu rolle ilgili iki veya üç beceriyi belirtin. Cevabınızda net ve kesin olmaya çalışın.

Örnek Cevap:

ERP yazılımını yükseltmeyi ve sorun gidermeyi içerdiğinden, bu rolde teknik veya kodlama becerileri kritik öneme sahiptir. Bir diğer önemli beceri problem çözmedir. ERP yazılım sorunlarını çözmek için genellikle bir ERP danışmanına başvurulur. Danışman, yönetim ve kullanıcılar dahil olmak üzere çeşitli kişilerle iletişim kurduğundan, bu rolde etkili iletişim becerileri de hayati önem taşır.

6. Mevcut Çeşitli ERP Türlerini Adlandırın

Görüşmeyi yapan kişi, ERP türleri hakkındaki bilginizi test etmek istiyor. Farklı ERP türlerini adlandırın. Kesin olun ve doğrudan konuya gidin.

Örnek Cevap:

Oracle Financials, JD Edwards, BAAN, SAP, PeopleSoft ve Siebel, mevcut ERP türleridir. SAP sistemleri, diğer ERP’lere göre çeşitli avantajlara sahip oldukları için birçok şirkette en yaygın olanıdır.

7. SAP’den Ne Anlıyorsunuz?

Bu soru, SAP’nin anlamını bilip bilmediğinizi test eder.

Örnek Cevap:

SAP, iş operasyonlarını ve süreçlerini yönetmek için kurumsal yazılımlar geliştiren çok uluslu bir yazılım firmasıdır. 1972 yılında Almanya’da Veri İşleme Sistemler, Uygulamalar ve Ürünler adı altında kurulmuştur.

8. Neden Bir Şirkete SAP Uygulamasını Tavsiye Edersiniz?

Burada görüşmeci, SAP yazılımının özelliklerine aşinalığınızı test eder. SAP’yi olağanüstü kılan şeylerden bahsedin. SAP sistemlerinde yetenekli olduğunuzu gösterin.

Örnek Cevap:

SAP’yi diğer ERP sistemlerinden daha iyi yapan birkaç teknik özellik vardır. SAP yüksek düzeyde yapılandırılabilir, veri tutarlılığını en üst düzeye çıkarır ve veri fazlalığını en aza indirir. Ayrıca, veri işleme söz konusu olduğunda son derece güvenlidir. Ayrıca sistem, farklı işlevler arasında sıkı entegrasyon sunar.

9. SAP’de IDES nedir?

“IDES” kısaltmasını anladığınız burada test edilir. IDES’in anlamını tanımlayın. Tam ve kısa bir cevap verin.

Örnek Cevap:

IDES, İnternet Gösterimi ve Değerlendirme Sisteminin kısaltmasıdır. SAP’de çeşitli ülkelerde şubeleri bulunan örnek bir küresel şirketi temsil etmektedir. SAP sistemlerinde çalışabilen çeşitli iş senaryolarına ilişkin uygulama verilerine sahiptir. Model, gerçek hayattaki bir işi yansıtıyor. IDES, SAP’yi işinize entegre etme olasılığını gösterir.

10. Native Sql’yi Open Sql’den Ayırın

Burada iki kavram arasındaki farkı anlayıp anlamadığınız değerlendirilir. Open Sql ve Native Sql’yi tanımlayın. İki terim arasındaki farkı gösterin.

Örnek Cevap:

Native Sql, ABAP programlarına veritabanına özel Sql deyimlerinin dahil edilmesine izin verir. Bu ifadeler farklı bir veritabanı ile çalıştırılamaz. Öte yandan Open Sql, üreticiden bağımsız olarak SAP r3 sistemlerinde bulunan tüm veritabanı tablolarına erişmeye yardımcı olur.

11. Veri Kümelerinden Ne Anlıyorsunuz?

Görüşmeci, veri kümelerinin anlamını bilip bilmediğinizi test etmek istiyor. Veri kümelerini tanımlayın. Veri kümelerine aşina olduğunuzu gösterin.

Örnek Cevap:

Veri kümeleri, ilgili veri kümelerinin bir koleksiyonudur. Ayrı elemanlara sahip olmalarına rağmen, bilgisayar kullanılarak bir birim olarak manipüle edilebilirler. Tablo verileri söz konusu olduğunda, bir veri kümesi, her tablonun belirli bir değişkeni temsil ettiği bir veya birden çok veritabanı tablosudur.

12. OLAP’tan Ne Anlıyorsunuz?

Bu soru, Olap’ın anlamını anlayıp anlamadığınızı test eder. OLAP’ı tanımlayın. Cevabınızı kısa bir açıklama ile destekleyin.

Örnek Cevap:

OLAP, Çevrimiçi Analitik İşleme anlamına gelir. Bu, veritabanı şemanızı, boyutlarınızı ve kompozisyon gerçeklerinizi anlayabilecek şekilde yapılandırılmış bir raporlama aracıdır. Bu özelliği kullanarak, kullanıcılar, Sql veya şema hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadan bile, kullanıcı tarafından tasarlanmış birkaç rapor çalıştırabilir.

13. İç Tabloları ve Şeffaf Tabloyu tanımlayın.

Bu iki terime aşinalığınız bu soru kullanılarak test edilir. Bu terimlerin her birini tanımlayın. Her birini diğerlerinden ayıran belirli bir yanıt verin.

Örnek Cevap:

Dahili tablolar, yalnızca bir programın çalışma zamanı sırasında var olan standart veri tipi nesnelerdir. Saydam Tablolar ise bir veritabanında alanlar ve veriler olarak aynı yapıda görünürler.

14. ERP Sistemleri Neden Önemlidir?

Burada görüşmeci bu tip ERP danışmanı mülakat soruları ile, bir ERP sistemi uygulamanın önemini anlayıp anlamadığınızı bilmek ister. ERP sistemlerini kullanmanın önemini belirtin.

Örnek Cevap:

ERP’ler, tüm organizasyondaki tüm fonksiyonları ve departmanları birleşik bir sisteme entegre etmeye yardımcı olur. Bu sistemler her bir fonksiyon ve departmanın tüm ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Örneğin, bir ERP İK, finans, pazarlama ve üretim departmanlarını entegre eder. Bu entegrasyonun önemi, tüm departmanların kolay ve hızlı bir şekilde iletişim kurabilmesi ve bilgi paylaşabilmesidir. Ayrıca, bir ERP iş akışlarını ve süreçleri düzenler, gereksiz veri girişi süreçlerini azaltır, bilgi erişimini iyileştirir, masrafları azaltır ve müşteri memnuniyetini artırır.

15. Ortalama Bir ERP Sisteminin Bileşenleri Nelerdir?

Görüşmeyi yapan kişi bu tip ERP danışmanı mülakat soruları ile, temel bir ERP sisteminin bileşenlerine aşina olup olmadığınızı bilmek ister. Ortalama bir ERP sisteminin sahip olması gereken bileşenleri adlandırın. Spesifik ve kısa olun.

Örnek Cevap:

Ortalama bir ERP sistemi, bir yönetim görünümüne, işlemsel veritabanına, iş akışı yönetimine, analiz ve raporlama araçlarına sahiptir. Diğer ek bileşenler, lojistik ve insan kaynakları işlevlerini içerir.

16. Programlama Geçmişiniz Nedir?

ERP’leri yapılandırmak ve yükseltmek, programlama becerileri gerektirir. Görüşmeci bu ERP danışmanı mülakat soruları ile, programlama yeteneklerinizi değerlendirmek istiyor. Uzman olduğunuz programlama dillerini belirtin. ERP’leri yapılandırabileceğinizi veya yükseltebileceğinizi gösterin.

Örnek Cevap:

PHP, C++, Java ve Ruby’de yetenekliyim. Bu programlama yetenekleriyle farklı ERP sistemleriyle çalışabilir, yapılandırabilir ve yükseltebilirim. Ayrıca SQL ve Oracle veritabanları hakkında bilgim var.

17. Veri Sözlüklerinin Önemi Nedir?

Burada görüşmeci buna benzer ERP danışmanı mülakat soruları ile, veri sözlükleri hakkındaki bilginizi test etmek istiyor. Veri sözlüklerinin öneminden bahsedin. ERP veri depolamasını anladığınızı gösterin.

Örnek Cevap:

Veri sözlükleri, ilişkisel veritabanlarında kullanılan veri türleri için tanımlara sahiptir. İşlevler arası projeler için özellikle hayati önem taşırlar. Sisteme aşina olmadığınızda bile kullanıcıları veri girişi konusunda yönlendirirler. Ayrıca, geliştirme ekiplerine veri gereksinimleri konusunda bir anlaşmaya varmalarında yardımcı olurlar.

18. ERP Eğitim Programları ile Deneyiminiz nedir?

Görüşmeyi yapan kişi buna benzer ERP danışmanı mülakat soruları ile, ERP eğitimi ile sahip olduğunuz deneyimi bilmek istiyor. ERP eğitiminden öğrendiğiniz dersleri kısaca açıklayın. Etkili eğitim programları geliştirebileceğinizi gösterin.

Örnek Cevap:

Eğitim, ERP uygulamasının temel unsurlarından biridir. En iyi sisteme yatırım yapmak, uygun kullanıcı eğitimi yapılmadığı takdirde kaynak israfıdır. Bu nedenle, kullanıcılar yeni ERP sistemini kullanarak işlerini nasıl yapacaklarını bilmelidirler. Ayrıca, farklı işlevlerin işlerini nasıl basitleştirebileceğini anlamaları gerekir.

19. Bir Projeyi Bütçenin Altında Getirmek Neden Zahmetli Olabilir?

Görüşmeci bu gibi ERP danışmanı mülakat soruları ile, teknik kararların mali sonuçları olduğunu anlayıp anlamadığınızı bilmek ister. Teknik kararların bütçeyi nasıl etkilediğini gösterin. Sorunun nasıl ortaya çıkabileceğini gösterin.

Örnek Cevap:

ERP’lerin devreye alınması ve yükseltilmesi pahalı olabilir ve başlangıçtaki bütçe tahminlerini aşan maliyetlerle sonuçlanabilir. Bu, özellikle planlanmayan modüllerin dahil edilmesi gerektiğinde ortaya çıkar. Ek modüllere karar verildiğinde, bütçe dahilinde proje üzerinde çalışmak zorlaşıyor. Bunun nedeni, ekstra modüllerin maliyetinin baştan düşünülmemiş olmasıdır.

20. Teknolojik Gelişmeler ERP’leri Nasıl Etkileyecek?

Bu soru, teknolojik gelişmeleri ve bunların ERP’ler üzerindeki etkisini tahmin etme yeteneğinizi test eder. Gelecekteki teknolojik gelişmelerin ERP’leri nasıl etkileyeceğini açıklayın. Doğrudan ve alakalı bir yanıt verin.

Örnek Cevap:

Teknolojik gelişmeler ERP’leri birçok yönden etkileyecektir. Robotik süreç otomasyonundaki gelişmeler daha karmaşık hale gelmeye devam ediyor ve böylece iş akışı süreçlerinden manuel müdahaleleri ortadan kaldırıyor. Bu tür ilerlemelerin ERP’lere entegrasyonu, daha fazla iş akışının ve sürecin otomatikleştirileceği anlamına gelecektir. Benzer şekilde, yapay zekadaki ilerleme, ERP’leri daha karmaşık hale getirecek ve onlara verileri analiz etme ve bunlara tepki verme yeteneği verecektir. Ayrıca bu sistemler daha fazla veriyi işleme yeteneğine ve daha fazla depolama kapasitesine sahip olacaktır.

Genel ERP Danışmanı Mülakat Soruları

 1. Nefret Ettiğin Biriyle Çalışabilir misin?
 2. Karşılaşmayı Beklediğiniz Zorluklar Neler?
 3. Kariyer Hedefiniz Nedir?
 4. Yönetim Tarzınız Nedir?
 5. Bilmemizi İstediğiniz Başka Bir Şey Var mı?
 6. Kendinizi 5 Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz?
 7. Sizi Ne Motive Eder?
 8. En Zayıf Yönleriniz Nelerdir?
 9. Bize Kendinizden Bahseder misiniz?
 10. Aldığın En Zor Karar Neydi?
 11. En Büyük Tutkunuz Nedir?
 12. Bu İşi Neden İstiyorsunuz?
 13. İşe Ne Zaman Başlaya bilirsiniz?
 14. Pozisyonu Nereden Duydunuz?
 15. Arkadaşların Seni Nasıl Tanımlar
 16. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz?
 17. Neden Bu İşte Başarılı Olacağınızı Düşünüyorsunuz?
 18. Maaş Beklentiniz Nedir?
 19. Özgeçmişinde Olmayan Bir Şeyi Anlatır mısın?
 20. Sizi Benzersiz Yapan Nedir?

Unutmadan ..

Bir sonraki ERP danışmanı görüşmenizi planlıyorsanız, süreci stressiz hale getirmek için bu görüşme sorularına ve cevaplarına güvenebilirsiniz. Ayrıca bu soru ve cevaplar, doğru cevaplarla ilgili kafa karışıklığının giderilmesine yardımcı olur. Örnek yanıtları kullanmak, bir adayın doğru yanıtı verip vermediğini hızlı bir şekilde anlamayı sağlar. Bir adaysanız, artık görüşme sırasında ne bekleyeceğinizi biliyorsunuz.

Yaklaşan iş görüşmende karşılaşabileceğiniz en yaygın 20 ERP danışmanı mülakat soruları ve cevaplarını bu makalede listeledik. Daha fazla ipucu için mülakat soruları sayfamızı kontrol edin.

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Mülakat Soruları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir