Menü Kapat

Bütçe Planlama Mülakat Soruları ve Cevapları

Bütçeleme mülakat sorularını nasıl yanıtlarsınız?

İşe girme şansınızı artırmak için bir görüşmeye iyi hazırlanmanız gerekir. Bu makale, bir görüşme odasına adım atmadan önce bilmeniz gereken en yaygın bütçe planlama mülakat soruları hakkında bilgi içermektedir.

Ayrıca, yanıtlarınızı oluşturmanıza ve işverenin güvenini kazanmanıza yardımcı olacak kesin yanıtlar bulduk. İşte en sık sorulan 25 bütçe ve planlama görüşmesi sorusu;

İçindekiler

Bütçe Planlama Mülakat Soruları ve Yanıtları

1. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz?

Görüşmeci bu tip bütçe planlama mülakat soruları ile sizi tanımak istiyor.

Örnek Cevap:

Tüm kariyerim boyunca edindiğim deneyimi şirketinizi daha iyi hale getirmek için kullanabilirim. Ayrıca şirketinizin sunduğu daha fazla ilerlememe yardımcı olacak bir yere ihtiyacım var. Tüm becerilerimin ve uzmanlığımın bu organizasyonda en iyi şekilde kullanılacağına inanıyorum.

2. Bütçe ve Tahmin Arasındaki Farkı Bize Anlatır mısınız?

Örnek Cevap:

Adından da anlaşılacağı gibi, bir tahmin, işletmenin veya projenin neyi başarmak istediğini tahmin eder. Buna karşılık, bütçe, amaçlanan sonuçların nicel bir beklentisidir. Tahminden farklı olarak, bütçenin ömrü daha uzundur ve farklı bilgileri ne sıklıkta yakalaması gerektiğine bağlı olarak genellikle yılda bir kez güncellenir.

3. Lütfen Bizi Aydınlatın Bütçe Planlaması Nedir?

İşe alım uzmanı buna benzer bütçe planlama mülakat soruları ile alanınızdaki bilginizi test ediyor.

Örnek Cevap:

Bir bütçe oluşturma ve onu ticari operasyonları yönetmek için kullanma sürecidir. Birincil amacı, kuruluşun finansal sonuçlarının beklenenden daha kötü hale gelmesini önlemektir. Bütçe planlaması yaparken, ilk adım, bir dizi adımdan oluşan bir bütçe oluşturmaktır.

4. Nakit Bütçelerinin Hazırlanmasında Kullanılan Bazı Yöntemlerden Lütfen Bahsedin

Örnek Cevap:

Nakit bütçesi üç yöntemle hazırlanabilir. Birincisi, kısa vadeli tahminler için kullanışlı olan makbuzlar ve ödeme yöntemidir. Burada kalemler, faaliyetlere ilişkin nakit akışları ve faaliyet dışı nakit akışlarına göre sınıflandırılır.

İkincisi, uzun vadeli tahminler için en uygun olan bilanço yöntemi, son yöntem ise uzun vadeli tahminler için kullanışlı olan düzeltilmiş kar/zarar yöntemidir.

5. Birine Kaç Bütçe Senaryosu Hazırlamasını Önerirsiniz?

Görüşmeci bu bütçe planlama mülakat sorusunu yönelterek sizin çalışma tarzınız hakkında fikir elde etmek istiyor.

Örnek Cevap:

Çoğu şirket, dezavantajlardan adil payını oluşturan yalnızca bir bütçe senaryosu hazırlar. Bazıları, ilk örnekte olduğu gibi, verilen eksikliklerle gelen iki ekstra hazırlar. Bu nedenle, kişiye farklı türde olaylarda bir eylem planı düşünmesi için zaman sağlamak ve böylece doğru planlamaya yardımcı olmak için beş bütçe senaryosu hazırlamasını tavsiye ederim. 

6. Lütfen Değişken Bütçenin Ne Olduğunu ve Avantajlarından ve Dezavantajlarından Bazılarını Açıklayın.

Örnek Cevap:

En yenisi sona erdiğinde yeni bir bütçe dönemi ekleyen, sürekli güncellenen bir bütçedir. Bu nedenle, işletmeye fazladan bir yıl veren mevcut bütçenin bir uzantısını temsil eder. Kuruluşun son dönem için bütçe varsayımlarını revize etmesine ve böylece uygun planlamaya ulaşmasına olanak tanır. Bununla birlikte, değişken bir bütçe, esas olarak revizyonlara değil, eklemelere odaklandığından, ulaşılması güç bir bütçeye yol açabilir.

7. Sıfır Tabanlı Bütçelemeden Ne Anlıyorsunuz?

Örnek Cevap:

Sıfır tabanlı bir bütçe, yöneticilerin bütçelenmiş tüm harcamalarını gerekçelendirmesini gerektirir ve bu nedenle daha kapsamlıdır. Yöneticilerin genel uygulamasından, yalnızca artan bütçe değişikliklerini veya önceki yıldan kaynaklanan değişiklikleri gerekçelendirerek ayrılır. Bu bütçeleme yöntemi, bir yöneticinin harcama temelinin sıfır olduğunu varsayar.

8. Bize Sıfır Bazlı Bütçelemenin Bazı Avantajlarından Bahsedin

Örnek Cevap:

Sıfır tabanlı bütçelemenin çeşitli avantajları vardır. Yöneticinin tüm harcamaları faaliyetlerle ilişkilendirmesi gerektiğinden bütçe enflasyonu olasılığını ortadan kaldırır. Aynı zamanda üst yönetim ekibi arasında kurumsal misyon ve bunun nasıl başarılacağı konusunda iletişimi yönlendirir.

Yöneticilerin herhangi bir faaliyeti gerçekleştirmenin tüm alternatiflerini tartmaları beklendiğinden, bu tür bütçeleme diğer alternatiflerin analizini teşvik eder. Yöneticilerin yalnızca kritik faaliyetlere odaklanması beklendiğinden, kilit faaliyetlerle uyumlu olmayan faaliyetleri de ortadan kaldırır. Son olarak, bu tür bütçeleme, bir şirketin misyonlarına odaklanmasına yardımcı olur. çünkü üst yönetim arasında şirketin misyonları ve bu misyonlara nasıl ulaşılabileceği konusunda bir tartışma başlatır.

9. Sıfır Tabanlı Bütçelemenin Bazı Dezavantajlarından Bahsedin

Örnek Cevap:

Bu tür bütçelemenin birincil dezavantajı, bir kuruluşun kuruluştaki her bölümün faaliyetlerini araştırmak ve kaydetmek için çok fazla çaba harcamasını gerektirmesidir. Çoğu şirket bunu yılda bir kez yapmayı başaramaz. Diğer dezavantajlar arasında bürokrasi, bazı yöneticiler bütçe raporlarını çarpıtmaya ve gerekli faaliyetlere daha fazla harcama eklemeye çalışabilir. Sürekli güncelleme eksikliği süreçlerde yüksek düzeyde eğitim gerektirebilecekleri için oyunbazlık sayılabilir.

10. Bütçe Bolluğu ile Ne Anlıyorsunuz?

Örnek Cevap:

Bir yönetici, bütçelenen geliri kasıtlı olarak olduğundan az tahmin ettiğinde ve giderleri olduğundan fazla tahmin ettiğinde, bütçesel bir gevşeklik meydana gelir. Bu genellikle yöneticilere, eğer bütçelenen sayılara ulaşılması performans değerlendirmeleri ve ikramiyelerle bağlantılıysa, sayıları kontrol etme yetkisi verir.

Bu aynı zamanda, gelecek dönemde beklenen sonuçların belirsiz olduğu durumlarda da ortaya çıkar. Ve bu da yöneticileri bütçe hazırlarken muhafazakar olmaya zorlar. Çoğunlukla yeni bir ürün grubu için bir bütçe hazırlanırken veya bütçenin hazırlanmasına yardımcı olacak geçmiş sonuçların bulunmadığı durumlarda ortaya çıkar.

11. Bütçe Farkı Nedir? Nedenlerinden Bazıları Nelerdir?

mülakatçı bu gibi bütçe planlama mülakat soruları ile teknik olarak bilginizi ölçmeye çalışıyor.

Örnek Cevap:

Bütçe farkı, belirli bir proje veya mali yılda bütçelenen tutar ile harcanan toplam tutar arasındaki farktır. Olumlu veya olumsuz olabilir. Harcanan miktarın bütçelenenden daha düşük olması, gerçek geliri artıran teşvik edicidir.

Bir bütçedeki sapmaya genellikle hatalı varsayımlar ve uygun olmayan bütçeleme neden olur. Ve bu da fiili sonuçların ölçülmesinde kullanılan temel çizgiyi mantıksız kılar.

12. Esnek Bütçenin Bazı Avantajları Nelerdir?

Örnek Cevap:

Faaliyet seviyelerindeki bir değişikliği yakalamak için esnek bir bütçe yeniden yapılandırılabilir. Bu nedenle, farklı yöneticilerin performansını değerlendirirken kullanışlı olur. Aynı zamanda, belirli bir faaliyet düzeyinde olası finansal sonuçları belirlemek için kullanan kuruluşun kıdemli üyeleri için yararlı bir planlama aracı görevi görür.

13. Bütçe Kontrolünden ve Başarılı Uygulama İçin Bazı Gerekliliklerden Ne Anlıyorsunuz?

Örnek Cevap:

Bütçe kontrolü, bir bütçe oluşturmayı ve gerçekleşen sonuçların tahmini sonuçlarla sürekli olarak karşılaştırmasını içerir. Başarılı bir şekilde uygulanması için, bütçenin hazırlanacağı ve açıkça tanımlanacağı bir bütçe merkezine ihtiyacınız vardır. Diğer gereklilikler, bütçe dönemi, uygun ve verimli bir muhasebe sistemi, uygun bir organizasyon şeması, bir bütçe kılavuzu ve diğer işlevsel bütçeler hazırlanmadan önce değerlendirilmesi gereken bir bütçe kilit faktörüdür. Bütçe el kitabı gibi gerekli belgeler iyi yazılmış ve dizine eklenmiş olmalıdır.

14. Nakit Bütçeden Ne Anlıyorsunuz?

Örnek Cevap:

Finans bütçesi kapsamında hazırlanan bir bütçedir. Bütçelenen dönem boyunca beklenen tüm nakit girişlerini ve nakit ödemelerini tahmin eder. Bir kuruluşun herhangi bir zamanda fon fazlalığı mı yoksa sıkıntısı mı yaşayacaklarını tahmin etmesine yardımcı olur. Ancak, nakit bütçesi hazırlamadan önce sorumlular, nakit bütçenin dönemini ve bütçede yer alacak kalemleri not etmelidir.

15. Ekibiniz İçin Uzun Vadeli Hedefleri Nasıl Belirlersiniz?

Örnek Cevap:

Ekip hedefleri üzerinde çalışmadan önce, tüm organizasyonun genel hedeflerini ve ekibin bu hedeflere ulaşmak için oynadığı rolü dikkate alırım. Bu bana makul hedefler bulmama yardımcı olacak vizyon veriyor.

Ayrıca takım hedeflerine ulaşırken hırslı ve gerçekçi olurum. Takımı rahatlattığı için çok düşük hedefler almıyorum. Bununla birlikte, çok yükseği de hedeflemiyorum, grubun uygulanabilir bulduğu hedeflere odaklanıyorum.

16. Stratejik Kararlarınız Hakkında İnsanları Nasıl Bilgilendirirsiniz?

Örnek Cevap:

İletişimin biçim ve zamanlama kadar önemli olduğuna inanıyorum. Herkesin kararlarımı ve bu kararlarda oynadıkları rolü anladığından emin olacağım. Alt yönetim temsilcileriyle bire bir görüşme yapmadan önce, bulguları yönetim toplantıları sırasında ileteceğim. Ancak, bu popüler olmayan bir kararsa, esas olarak zamanlamaya odaklanır ve neden yapılması gerektiğini herkesin anlamasını sağlarım.

17. Sizce Yıllık Bütçe Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmeli?

İşe alım uzmanı buna benzer bütçe planlama mülakat soruları ile pozisyon hakkındaki farkındalığınızı anlamaya çalışıyor.

Örnek Cevap:

Şirketin tüm harcamaları, gelirleri, genişleme ve proje hedefleri akılda tutulmalıdır. Ayrıca, uygun gelir projeksiyonunu belirlemek için tüm öngörülen giderleri ve farklı departman başkanlarından gelen verileri dikkate almak gerekir.

18. Bütçe Son Tarihlerini İletmenin En İyi Yolu Neyi Düşünüyorsunuz?

Örnek Cevap:

Açıklığa ve öngörülebilirliğe inanıyorum. Bütçe ayrıntılarını ve son teslim tarihlerini açıklarken her zaman öngörülebilir ve şeffaf olmaya çalışırım. Kurumun bütçeden etkilenen herkesi e-posta yoluyla bilgilendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu e-postalara, gerekli eylemlere ilişkin açık ve doğrudan talimatlar eşlik eder.

Bu tür bilgiler ayrıca organizasyona ve dakikliğe yardımcı olmak için rutin bir programa göre gönderilmelidir. Ayrıca bölüm başkanlarının ve tüm paydaşların işlerini etkileyen farklı modelleri ve tahminleri gözden geçirmelerine olanak tanıyan bir araç da düzenliyorum.

19. Bir Bütçe Planını Gözden Geçirmesi İçin Birine Nasıl Tavsiye Edersiniz?

Örnek Cevap:

Bütçe revizyonu, ister mevcut ister gelecekteki bir proje için yapılsın, çok adımlı bir süreçtir. Hedefler, gereklilikler ve herhangi bir işlevsel endişe hakkında bölüm başkanları ve proje liderleriyle konuşulmalıdır. Revizyon, bütçe tasarımı hakkında yeterli bilgi toplanması ve mevcut modellerin geçmiş bütçelere göre değerlendirilmesi ile başlar. Ayrıca projenin sahadaki gerçeği yansıtması ve farklı marka algısı ve tüketici eğilimleri ile ilgili her türlü bilgiyi içermesi sağlanmalıdır.

20. Bütçeleme Yazılım Programlarıyla İlgili Deneyiminiz Nedir?

Örnek Cevap:

 Muhasebeci olarak ilk yıllarımdan beri ve hatta son zamanlarda mali analist olarak bütçeleme yazılım programlarını kullanıyorum. Çünkü verilerin derlenmesinde ve bilgilerin depolanmasında ve farklı finansal raporların önceki tahminlerle karşılaştırılmasında önemli bir rol oynar. Kariyerimde bana yardımcı olan standart programlardan bazıları Centage, Prophix, SAP FM ve SAP BW. Çoğu sistemde gezinmeyi öğrendim.

21. Neden Bu İş Kolunu Seçtiniz?

Örnek Cevap:

Çocukluğumdan beri Matematik ve problem çözme konusunda tutkuluyum. Organizasyon becerilerim de övüldü. Ayrıca, beni bütçeleme ve planlamaya açan liselerde Çevre Kulübü genel saymanı olmak için yükseldim. Bu nedenle, vakfım beni üniversitede finansa devam etmeye ikna etti, bu karar verimli oldu.

22. Bütçe Bolluğu Hakkında Ne Hissediyorsunuz?

Örnek Cevap:

En tartışmalı yolu seçerim. Bütçe gevşekliğinin finansal raporlama ve tahminlerde bulunmaya yardımcı olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla gevşekliği içeren bir taslak oluşturmak, şirketin düşünce kuruluşunun operasyonları daha sınırlı bir bütçeyle yönlendirmek için fikirler geliştirmesine yardımcı olabilir.

23. Katılımcı Bütçelemeye Bakışınız Nedir?

Örnek Cevap:

Katılımcı bütçelemenin büyük bir savunucusuyum. Bu nedenle bütçeden yakından etkilenen tüm tarafları, daha oluşturulma aşamasından itibaren dahil etmeye inanıyorum. Deneyim ve bilgim, harcamaları sınırlandırmanın etkili yollarını geliştirmeme yardımcı olsa da, belirli bir bütçe dahilinde çalışan insanları dinlemek, strateji oluşturmada en kritik rolü oynar.

24.  Bir Stajyerin Tahmin Yöntemini Sorgulamasına Nasıl Yardımcı Olursunuz?

Örnek Cevap:

Kalkınan bir akıl hocası olduğum düşünülürse, başkalarına yardım etmeyi seviyorum. Böyle bir durumda, onlara yöntemin pratik bir uygulamasını göstermeden önce tahminin ne olduğunu tanımlayarak başlardım. Açıklamamın bir kısmı, doğrusal tahmin, regresyon ve hareketli ortalamalar arasındaki farkı da kapsayacaktır.

25. Sabit Bütçeden Ne Anlıyorsunuz?

Örnek Cevap:

Sabit bir bütçe, faaliyet seviyelerindeki değişikliklerden bağımsız olarak bütçe dönemi boyunca değişmez. Genellikle, fiili ve bütçelenmiş sonuçlar arasındaki önemli farklılıklarla rutin olarak ilgilenen birkaç şirket tarafından kullanılır. Ancak, maliyet merkezlerinin performansının değerlendirilmesi söz konusu olduğunda etkili değildir.

Diğer Bütçe Planlama Mülakat Soruları

 1. Neden Bizimle Çalışmak İstiyorsunuz? İncele
 2. Arkadaşların Seni Nasıl Tanımlar İncele
 3. Kendinizi 5 Yıl Sonra Nerede Görüyorsunuz? İncele
 4. Neden Bu İşte Başarılı Olacağınızı Düşünüyorsunuz? İncele
 5. Kariyer Hedefiniz Nedir? İncele
 6. Bize Kendinizden Bahseder misiniz? İncele
 7. Neden Çağrı Merkezinde Çalışmak İstiyorsunuz? İncele
 8. Sizi Ne Motive Eder? İncele
 9. Bu İşi Neden İstiyorsunuz? İncele
 10. Kendinizi Nasıl Tanımlarsınız? İncele
 11. Stresle ve Baskıyla Nasıl Başa Çıkarsınız? İncele
 12. Sizi Benzersiz Yapan Nedir? İncele
 13. Önceki İşinizden Neden Ayrıldınız? İncele
 14. Bu Kalemi Bana Sat: İncele
 15. Bir Hayvan Olsaydın Hangisi Olmak İsterdin? İncele

Unutmadan..

Bu yazıda sunulan bütçe planlama mülakat soruları sıkça sorulan sorulardan bazılarıdır. Diğer genel mülakat soruları hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilmek için mülakat soruları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Umarım görüşme seansınız sırasında benzersiz yanıtlar oluşturmanıza yardımcı olurlar.

Bu içeriği paylaşmak ister misin?:
Posted in Mülakat Soruları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir